सुर्यविनायक

bid pa name nissa ctz
1 G-26-4-1-0-0005 Laxmi Prasad Rajthala 1597787  7/474
2 G-26-4-1-0-0007 Shyam Krishna Ghimire 1597902 26227
3 G-26-4-1-0-0008 Bal Krishna Rajthala 1597894 5082
4 G-26-4-1-0-0001 Gopal Krishna Kayastha 1597755  6/172
5 G-26-4-1-0-0004 Rabindra Shrestha 1597785  9/6049
6 G-26-4-1-0-0013 Yogendra Prasad Dhimal 1597824 8213
7 G-26-4-1-0-0011 Raja Ram Neupane 1597801 758
8 G-26-4-1-0-0006 Shyam Krishna Chaulagain 1597793 17947
9 G-26-4-2-0-0003 Ishwor Baga Shrestha 1597856 3114
10 G-26-4-2-0-0004 Bharat Bahadur Ranabhat 1597848 10033
11 G-26-4-2-0-0001 Sabin Mahat 1597890 3167
12 G-26-4-2-0-0002 Sunil Ranabhat 1597892  29-01-065-01119
13 G-26-4-4-0-0024 Ram Krishna Shrestha 1597693 322
14 G-26-4-4-0-0001 Shyam Krishna Shrestha 1597881 3549
15 G-26-4-4-0-0018 Juju Bhai Rajthala 1597680 5155
16 G-26-4-4-0-0020 Sabitri Rajthala 1597682  6/54
17 G-26-4-4-0-0034 Krishna Kumari Raut 1597719  6/563
18 G-26-4-4-0-0002 Hem Raj Adhikari 1597882 6625
19 G-26-4-4-0-0019 Shyam Sundar Rajthala 1597681 1753
20 G-26-4-4-0-0005 Bishnu Maya Khadka 1598238  6/141
21 G-26-4-4-0-0011 Shyam Krishna Rajputra 1598270  6-106
22 G-26-4-4-0-0016 Chandra Man Rajthala 1597678  6/694
23 G-26-4-4-0-0026 Rajkumar Bakhunche 1597700  9/186
24 G-26-4-4-0-0027 Krishna Maya Nehamhafuki 1597701  49/044/45
25 G-26-4-4-0-0031 Maiya Shrestha 1597715  29-068-00980
26 G-26-4-4-0-0007 Aang Dolma Sherpa 1598239  7483/197
27 G-26-4-4-0-0032 Purna Kumar Rajthala 1597716 18542
28 G-26-4-4-0-0021 Mahadev Rajthala 1597690 7318
29 G-26-4-4-0-0035 Lale Nagarkoti 1597721 26399
30 G-26-4-4-0-0025 Madan Lal Shrestha 1597694 535
31 G-26-4-4-0-0015 Prabiesh  Rajthala 1597677 28401
32 G-26-4-4-0-0003 Bikulal Tamang 1598235 33081
33 G-26-4-4-0-0006 Sangita Khadka 1598240 18582
34 G-26-4-4-0-0004 Ranjita  Khadka 1598236 11904
35 G-26-4-4-0-0009 Binod Raut 1598264 24747
36 G-26-4-4-0-0023 Sangita Gopali Rajthala 1597692  56/37017
37 G-26-4-4-0-0022 Bishnu Gopal Rajthala 1597691 846
38 G-26-4-4-0-0014 Sunil Rajputra 1598273 1748
39 G-26-4-4-0-0033 Mahesh Kumar Shrestha 1597718  9/6332
40 G-26-4-4-0-0012 Daya Laxmi Rajputra 1598271  6/438
41 G-26-4-4-0-0013 Shanti Rajputra 1598272  29-01-068-00604
42 G-26-4-4-0-0017 Ganesh Man Rajthala 1597679 17564
43 G-26-4-4-0-0010 Kishor Raut 1598265  293016/325
44 G-26-4-5-0-0004 Ram Twana 1694297 24590
45 G-26-4-5-0-0011 Radhika Bakhunche 1694325  7/22
46 G-26-4-5-0-0002 Rajendra Pariyar 1694286  180-039-40
47 G-26-4-5-0-0014 Shyam Prasad Gainsi 1694357 13255
48 G-26-4-5-0-0003 Dil Kumar Twana 1694295  293014\193
49 G-26-4-6-0-0002 Kedar Basnet 1694501  8/3705
50 G-26-4-6-0-0004 Aashish kumar K.C 1694503 14230
51 G-26-4-6-0-0001 Bijay Kumar Rajthala 1694435 2290
52 G-26-4-6-0-0003 Mithu Devi Basnet 1694502 2557
53 G-26-4-7-0-0007 Madhu Sudan Bista 1598224 147
54 G-26-4-7-0-0002 Raj Kumar Nagarkoti 1598135  
55 G-26-4-7-0-0011 Yam Bahadur Karki 1597869  29-01-065-04828
56 G-26-4-7-0-0008 Sanjaya  Karki 1598225 747
57 G-26-4-7-0-0010 Sunil KC 1597868 18068
58 G-26-4-7-0-0005 Sudarshan Thapa 1598171 7944
59 G-26-4-7-0-0003 Ram Krishna Basnet 1598154 8096
60 G-26-4-8-0-0035 Nara Prasad Machamasi 1694258 1255
61 G-26-4-8-0-0037 Raja Ram Sukupayo 1694260 24414
62 G-26-4-8-0-0039 Sarmila Sukupayo 1694262 30261
63 G-26-4-8-0-0002 Nirmala Khatri 1597993 96
64 G-26-4-8-0-0036 Krishna Ram Khyamali 1694259 8529
65 G-26-4-8-0-0044 Ram Chandra Gwachha 1694267 737
66 G-26-4-8-0-0023 Sanu Khatri 1694242 13304
67 G-26-4-8-0-0043 Ram Prasad Gwachha 1694266 738
68 G-26-4-8-0-0005 Sanu Kanche Ala magar 1597999 763
69 G-26-4-8-0-0027 Bishnu Bhakta Machamasi 1694249 24360
70 G-26-4-8-0-0029 Bikash Machamasi 1694252  30013/527
71 G-26-4-8-0-0004 Deepak Thapa magar 1597998 28081
72 G-26-4-8-0-0015 Chadani Tamang 1694234  29-01-072-03915
73 G-26-4-8-0-0016 Devi Maya Tamang 1694235  221044/347
74 G-26-4-8-0-0011 Sanu Kancha Lama 1694230 6969
75 G-26-4-8-0-0025 Kedar  Bhujel 1694245 1036
76 G-26-4-8-0-0045 Bir Man Tamang 1694405  565/22761
77 G-26-4-8-0-0046 Sundar Tamang 1694406  29-01-064-01157
78 G-26-4-8-0-0031 Anish Machamasi 1694254  29-01-069-00005
79 G-26-4-8-0-0030 Nani Chore Tyata 1694253 14761
80 G-26-4-8-0-0007 Ram Chandra Thapa 1694226   7/7546
81 G-26-4-8-0-0033 Purusottam  Machamasi 1694256 8173
82 G-26-4-8-0-0038 Kamala Sukupayo 1694261 24420
83 G-26-4-8-0-0010 Bindra Man Tamang 1694229  1/3454
84 G-26-4-8-0-0032 Purnasori Machamasi 1694255  7/2606
85 G-26-4-8-0-0017 Bhoima Tamang 1694236 218
86 G-26-4-8-0-0021 Man Bahadur Tamang 1694240  293013/163
87 G-26-4-8-0-0019 Bal Kumar Tamang 1694238  29-01-066-05781
88 G-26-4-8-0-0013 Ram Bahadur Tamang 1694232 20798
89 G-26-4-8-0-0012 Man Kumari Tamang 1694231 307
90 G-26-4-8-0-0014 Juna Maya Tamang 1694233  303061/171
91 G-26-4-8-0-0034 Punya Ram Machamasi 1694257 17695
92 G-26-4-8-0-0006 Man Kaji Lohala 1598000 19302
93 G-26-4-8-0-0026 Kumar Thapa 1694248 2693
94 G-26-4-9-0-0008 Subarna Pantha 1597936 1303
95 G-26-4-9-0-0014 Tara Gimba 1597952 38053
96 G-26-4-9-0-0021 Sana Dahal 1694438  117/10643
97 G-26-4-9-0-0013 Sudan Tamang 1597951 20057
98 G-26-4-9-0-0007 Bal Ram Basnet 1597933  
99 G-26-4-9-0-0002 Raj Kumar Nepali 1598969 16347
100 G-26-4-9-0-0011 Sunil Thapa 1597947  9/1532
101 G-26-4-9-0-0012 Maheswor Bahadur Khatri 1597949  6/1824
102 G-26-4-9-0-0003 Ramesh kumar Pantha 1597927  6/1411
103 G-26-4-9-0-0010 Som Bahadur Mali 1597945  18/043-44
104 G-26-4-9-0-0029 Kuber Khatri 1694459  9/1371
105 G-26-4-9-0-0019 Hari Krishna Kasula 1597979  9/1069
106 G-26-4-9-0-0027 Binaya Kasula 1694455 10473
107 G-26-4-9-0-0023 Satya Naryan Byanju 1694450  6/4830
108 G-26-4-9-0-0024 Shyam Krishna Byanju 1694451 21964
109 G-26-4-9-0-0001 Sita Mijar 1598967 27671
110 G-26-4-9-0-0009 Bisu Ram Khadka 1597942 1565
111 G-26-4-9-0-0028 Tek Bahadur Routh 1694457  6/378
112 G-26-4-9-0-0016 Lal Bahadur Tamang 1597963 1957
113 G-26-4-9-0-0015 Aas Lal Tamang 1597960 7205
114 G-26-4-10-0-0036 Tej Bahadur Khatri 1694472 55
115 G-26-4-10-0-0028 Jethe Rana magar 1694463  1/12
116 G-26-4-10-0-0045 Gita Khadka 1694496  291011/2097
117 G-26-4-10-0-0035 Sangita Basnet 1694471 25276
118 G-26-4-10-0-0011 Ruku  Raut 1598932 51
119 G-26-4-10-0-0019 Ganga Karki 1598951 93
120 G-26-4-10-0-0039 Radhika Basnet 1694478  29-01-72-00604
121 G-26-4-10-0-0001 Shiva Ram Ngakhusi 1598901  29-01-068-04535
122 G-26-4-10-0-0010 Arjun Thapa 1598924 17284
123 G-26-4-10-0-0041 Krishna Gopal Shrestha 1694488  29-01-066-01441
124 G-26-4-10-0-0012 Hari Bahadur Karki 1598936 546
125 G-26-4-10-0-0005 Lure Damai paryar 1598916 16282
126 G-26-4-10-0-0044 Sani Maiya Khadka 1694495  1/2346
127 G-26-4-10-0-0003 Shree Krishna Deuja 1598909 17165
128 G-26-4-10-0-0024 Pampha Thapa 1598961 279
129 G-26-4-10-0-0033 Parbati Sapkota 1694468 131845
130 G-26-4-10-0-0023 Ram Krishna Dulal 1598957 29156
131 G-26-4-10-0-0013 Sunita Silwal 1598938 89521
132 G-26-4-10-0-0031 Sarmila Basnet 1694466  29-01-064-01476
133 G-26-4-10-0-0046 Shyam Krishna Khadka 1694498 2
134 G-26-4-10-0-0026 Sarsawoti Khadka 1598963  293011/51
135 G-26-4-10-0-0017 Mintu Paryar 1598914 7104
136 G-26-4-10-0-0016 Sarita Basnet 1598948  29-01-066-05877
137 G-26-4-10-0-0030 Gita Karki 1694465 23190
138 G-26-4-10-0-0037 Laxmi Dhakal 1694473 20362
139 G-26-4-10-0-0047 Rachana Thapa 1694499  293011/104
140 G-26-4-10-0-0008 Parlad Thapamagar 1598922 11760
141 G-26-4-10-0-0027 Dhurga Maya Giri 1597985 29756
142 G-26-4-10-0-0042 Madan Khadka 1694489  1/273
143 G-26-4-10-0-0018 Ajaya Mijar 1598915  29-01-068-03136 
144 G-26-4-10-0-0004 Makhamali Bhujal 1598912 307
145 G-26-4-10-0-0038 Kala Karki 1694475  29-01-064-00577
146 G-26-4-10-0-0025 Ram Krishna Dhakal 1598962  1/113
147 G-26-4-10-0-0032 Sajan Basnet 1694467  29-01-065-02658
148 G-26-4-10-0-0009 Rajan Thapamagar 1598923 8781
149 G-26-4-10-0-0014 Bhirabe Bahadur Ale Magar 1598943  293011/21
150 G-26-4-10-0-0020 Jamuna  Maharjan ( Karki ) 1598952 13282
151 G-26-4-10-0-0034 Bhimshen Basnet 1694469 1814
152 G-26-4-10-0-0021 Sumitra  Karki 1598953 1995
153 G-26-4-10-0-0022 Saru Mahat 1598954  29-01-068-00016
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
OUR CONTACT
भोज राज भट्ट
सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ
अनुदान व्यस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ,भक्तपुर.
मोबाईल ::9851214538
ईमेल. :: bhojrajbhatt1 @ gmail.com


SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube
Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates