प्रथम किस्ता प्राप्त

प्रवलिकरण प्रथम किस्ता प्राप्त लाभग्राहीहरुको सुची 
bid pa name nissa ctz
1 R-26-3-4-0-0013 Tulsi Bhakta Shrestha 1528853  975/16
2 R-26-3-4-0-0008 Shyam Krishna Shrestha 1528816 460
3 R-26-3-4-0-0005 Bhim Prasad Shrestha 1528769 2602
4 R-26-3-4-0-0006 Chandika Shrestha 1528814 432
5 R-26-3-4-0-0004 Krishna Bahadur Sinari 1528765 34
6 R-26-3-4-0-0015 Indra Bajra Bajracharya 1528871 272
7 R-26-3-4-0-0010 Nanda Krishna Sinakho shrestha 1528821 3079
8 R-26-3-4-0-0003 Suneel Shrestha 1528745 29898
9 R-26-3-4-0-0012 Ratna Bahadur Shrestha dhaubaji 1528841  6/2496
10 R-26-3-4-0-0011 Jiti Maya Shrestha 1528828 4425
11 R-26-3-4-0-0014 Ratna Sova Bajracharya 1528870 4345
12 R-26-3-4-0-0002 Indra Maya Jyo shrestha 1528744  6/2246
13 R-26-3-4-0-0009 Tulsi Bhakta Shrestha 1528820  1561-036
14 R-26-3-4-0-0001 Lahar Man Manandhar 1528737 4815
15 R-26-3-5-0-0017 Sanu Maya Ka shrestha 1528728 1010
16 R-26-3-5-0-0011 Ram Krishna Prajapati 1528695 11486
17 R-26-3-5-0-0006 Chandra Man Kusle 1528681  1885-039-40
18 R-26-3-5-0-0012 Hari Maya Prajapati 1528699  6/2975
19 R-26-3-5-0-0004 Buddhi Nath Prajapati 1528672 11802
20 R-26-3-5-0-0016 Kancha Kaji Prajapati 1528726 607
21 R-26-3-5-0-0014 Surya Prasad Shrestha 1528714 767
22 R-26-3-5-0-0010 Santa Kumar Prajapati 1528697 2551
23 R-26-3-5-0-0015 Bal Krishna Prajapati 1528720  79/033/34
24 R-26-3-5-0-0002 Jit Bahadur Sahi 1528664 3332
25 R-26-3-5-0-0009 Indra Hari Prajapati 1528694 963
26 R-26-3-5-0-0008 Babu Kaji Prajapati 1528693 9148
27 R-26-3-5-0-0003 Krishna Maya Sahi 1528669 4928
28 R-26-3-6-0-0008 Krishna Kaji Prajapati 1528936 15930
29 R-26-3-6-0-0002 Sunita  Adhikari 1528919 16392
30 R-26-3-6-0-0007 Prem Krishna Sajhawa prajapati 1528928 3244
31 R-26-3-6-0-0006 Ganeh Kumar Sajawa,Prajapati 1528925 274
32 R-26-3-6-0-0005 Churi Nani Prajapati 1528924 1111
33 R-26-3-6-0-0004 Mahendra  Prajapati 1528923 10734

bid pa name nissa ctz
1 R-26-4-1-0-0005 Nirajan Thapa 1597780 14851
2 R-26-4-1-0-0004 Bhagwan Pandey 1597772 824
3 R-26-4-1-0-0002 Radha Krishna Karki 1597731 872
4 R-26-4-1-0-0001 Ram Chandra Neupane 1597800  130/035/34
5 R-26-4-1-0-0003 Govinda Nepali 1597751  
6 R-26-4-2-0-0002 Shanker Kumar Shrestha 1597835 3835
7 R-26-4-4-0-0005 Bharat Thapa 1598255 22307
8 R-26-4-4-0-0003 Raj Kumar Lubanjar 1598244  7/2507
9 R-26-4-4-0-0009 Shyam Shrestha 1597710 20496
10 R-26-4-4-0-0007 Krishna Bahadur Shrestha 1597708 6251
11 R-26-4-4-0-0006 Indra Bahadur Shrestha 1597707 683
12 R-26-4-4-0-0004 Madhav Prasad Neupane 1598247  961-039-40
13 R-26-4-4-0-0008 Kit Bahadur Shrestha 1597709  6/454
14 R-26-4-4-0-0001 Rohit Khadka 1598253  171(Nabalak gf=k|=g+) 
15 R-26-4-5-0-0004 Gyani Mijar 1694288  29/9927
16 R-26-4-5-0-0023 Purna Bahadur Khiuju 1694373 360
17 R-26-4-5-0-0018 Bhagawoti Thapa 1694359 563
18 R-26-4-5-0-0005 Ganesh Bahadur Twayana 1694294 3430
19 R-26-4-6-0-0011 Asali Maya Rai 1694427 6585
20 R-26-4-6-0-0008 Ram Sharan Panday 1694417  1054/040
21 R-26-4-6-0-0001 Daya Ram Suwal 1694394 1011
22 R-26-4-6-0-0010 Nuchheye Bahadur Suwal 1694426  579-040
23 R-26-4-6-0-0004 Tulsi Narayan Dhoju 1694402 4848
24 R-26-4-6-0-0003 Tulsi Bhakta Dhoju 1694401 1436
25 R-26-4-6-0-0009 Ram Pyari Kc 1694418 2478
26 R-26-4-6-0-0006 Babu Krishna Kc 1694410 5027
27 R-26-4-6-0-0005 Barun Kc 1694409 7940
28 R-26-4-6-0-0007 Parbati Kc 1694415 1927
29 R-26-4-6-0-0002 Purna Maya Suwal 1694395 9900
30 R-26-4-7-0-0029 Padam Lal Shrestha Phaju 1598183  150/044/45
31 R-26-4-7-0-0030 Prashant Shrestha 1598184 18275
32 R-26-4-7-0-0004 Ram Krishna Basnet 1598161  8/137
33 R-26-4-7-0-0032 Rabin Gaise 1598189  29-30015/266
34 R-26-4-7-0-0016 Manahari Thapa 1598151 2185
35 R-26-4-7-0-0002 Sri Raj Kunwar 1598145 6474
36 R-26-4-7-0-0010 Subash  Thapa 1598204  29-01-064-01554
37 R-26-4-7-0-0001 Sita Ram Nagarkoti 1598142  461/034/35
38 R-26-4-7-0-0031 Ram Krishna Shrestha 1598185  1562/039/40
39 R-26-4-7-0-0034 Janak Phaju 1597873 21259
40 R-26-4-9-0-0001 Madhu Khatri 1598966 8070
41 R-26-4-9-0-0011 Krishna Bahadur Tamang 1597956 4454
42 R-26-4-9-0-0014 Ramita Tamang 1597959  29-01-70-0045
43 R-26-4-9-0-0009 Pralhad Pantha 1597940  156/1310
44 R-26-4-9-0-0013 Ram Bahadur Tamang 1597958 1388
45 R-26-4-9-0-0019 Rameshwor Khatri 1597966  6/3550
46 R-26-4-9-0-0018 Ananda Khatri 1597965 1158
47 R-26-4-9-0-0007 Krishna Bahadur Bhujel 1597938 191
48 R-26-4-9-0-0008 Ram Maya Bhujel 1597939 6410
49 R-26-4-9-0-0025 Shyam Thapa 1694444 9294
50 R-26-4-9-0-0027 Janak Khadka 1694448 14683
51 R-26-4-9-0-0006 Sankar Damai 1597934  6/647
52 R-26-4-9-0-0003 Sabina Khatri 1598972  293010/96
53 R-26-4-9-0-0026 Hari Saran Khadka 1694446 8764
54 R-26-4-9-0-0012 Ram Rumba 1597957  313007/403
55 R-26-4-10-0-0007 Sunita Ngakhusi 1598911 17037
56 R-26-4-10-0-0013 Bishnu Bahadur Nagarkoti 1598937 208
57 R-26-4-10-0-0003 Durga Deuja 1598904 35041
58 R-26-4-10-0-0022 Nirmal Dulal 1598955 594
59 R-26-4-10-0-0002 Sirjana Deauja 1598903 5167
60 R-26-4-10-0-0014 Bhala Karki 1598939 1298
61 R-26-4-10-0-0027 Ram Bahadur Khadka 1694474  693-039-40
62 R-26-4-10-0-0012 Kopila Thapa 1598929  1/414
63 R-26-4-10-0-0011 Prtima  Khatri 1598925 27989
64 R-26-4-10-0-0024 Ram Maya Thapa 1598958 317
65 R-26-4-10-0-0026 Daya Ram Thapa 1598960 9241
66 R-26-4-10-0-0020 Krishna Ram Basnet 1598947  29/8891
67 R-26-4-10-0-0008 Pralad  Pariyar 1598913 21407
68 R-26-4-10-0-0023 Raju Dulal 1598956  29/162
69 R-26-4-10-0-0019 Anita Silwal 1598946 12575
70 R-26-4-10-0-0025 Jaya Ram Thapa 1598959  6/1789
71 R-26-4-10-0-0017 Bir Bahadur Basnet 1598943 6811
72 R-26-4-10-0-0001 Shekhar Singh Ngakhusi 1598902 8501
73 R-26-4-10-0-0004 Pandav Suwal 1598906  1/3467
74 R-26-4-10-0-0010 Samjhana  Bhandari ( Adhikari ) 1598921 28425

bid pa name nissa ctz
1 R-26-1-1-0-0003 Sahadev Thapa 1597368 491
2 R-26-1-1-0-0014 Ram Kaji Shrestha 1597620  4/1699
3 R-26-1-1-0-0004 Bharat Bahadur Thapa 1597372  29-01-072-04956
4 R-26-1-1-0-0009 Pancha Maya Awal 1699197  1983/85
5 R-26-1-1-0-0010 Nani Maiya Awal 1699198 16024
6 R-26-1-1-0-0005 Jog Narayan Awal 1597375 4533
7 R-26-1-1-0-0015 Kewal Man Sunuwar 1597622  65/1671
8 R-26-1-1-0-0002 Lal Bahadur Thapa 1597362  605/032/33
9 R-26-1-1-0-0001 Rupa  Thapa 1597361 291003
10 R-26-1-1-0-0006 Hera Kaji Awal 1597376 457
11 R-26-1-2-0-0003 Bachu Ram Budathoki 1597405 1929
12 R-26-1-3-0-0005 Keshar Bahadur Malla 1597479 484
13 R-26-1-3-0-0006 Gayatri Khatri 1597490  293004/97
14 R-26-1-3-0-0008 Mukta Kumari Badal 1699191   1035/1027
15 R-26-1-4-0-0002 Khadga Bahadur Khadka 1597564  944/035/36
16 R-26-1-4-0-0001 Nawaraj Neupane 1597557 24570
17 R-26-1-4-0-0003 Bijesh Bhadel 1598835 1202
18 R-26-1-4-0-0004 Laxmi Bahadur Shrestha 1598842  3/132
19 R-26-1-4-0-0008 Mim Narayan Bhadel 1597497  68/025/26
20 R-26-1-5-0-0009 Bal Krishna Nepali 1699166  223/041
21 R-26-1-8-0-0007 Dipa Silwal Adhikari 1598517 283028
22 R-26-1-8-0-0010 Ganesh Bahadur Shrestha 1598533  5/354
23 R-26-1-8-0-0018 Pralade Lamichane 1598451 5985
24 R-26-1-8-0-0012 Man Bahadur Karki 1598536  2491/3669
25 R-26-1-8-0-0008 Suryalaxmi Hembashrestha 1598523 27873
26 R-26-1-8-0-0019 Sirjana  Panda 1598456   201072/165715
27 R-26-1-8-0-0021 dabika  Khadka 1598467  293009/249
28 R-26-1-9-0-0028 Navaraj  Thapa 1598391 3458
29 R-26-1-9-0-0032 Aachut Kc 1598403   1947/041
30 R-26-1-9-0-0030 Indra Bahadur Thapa 1598398  5/817
31 R-26-1-9-0-0019 Ramesh Prasad Prajuli 1598359 8714
32 R-26-1-9-0-0022 Jeevan Thapa 1587380 3701
33 R-26-1-9-0-0020 Mohan Bajaracharya 1587370 27045
34 R-26-1-9-0-0026 Subash Thapa 1598384 18367
35 R-26-1-9-0-0006 Subitra Gurung 1598281 92893
36 R-26-1-9-0-0003 Ganga Laxmi Chhukan 1587334 9973
37 R-26-1-9-0-0016 Rabindra Raut 1598339  2/47
38 R-26-1-9-0-0004 Deepak Raj Nhemafuki 1587338 559
39 R-26-1-9-0-0008 Rajesh Kumar Kc 1598315 284
40 R-26-1-9-0-0031 Ram Thapa 1598400 13650
41 R-26-1-9-0-0034 Hom Bahadur Pandit chettri 1598407  322/030/31
42 R-26-1-9-0-0010 Rameshwor Budhathoki 1598317 21241
43 R-26-1-9-0-0014 Januka Maijar 1598334 22125
44 R-26-1-9-0-0011 Dhurba Giri 1598325  1338-039-40
45 R-26-1-9-0-0013 Goma Mirja 218166 18359
46 R-26-1-9-0-0017 Balram Nepali 1598343 24247
47 R-26-1-9-0-0005 Shyam Shakhakarmi 1587349 20150
48 R-26-1-9-0-0015 Gauri Kumari Mijar 1598335  1/1686
49 R-26-1-9-0-0002 Chandra Bahadur Bahajau 1587328 255
50 R-26-1-9-0-0009 Pursotam Khadka 1598316 505
51 R-26-1-9-0-0027 Sobha Thapa 1598385 20544
52 R-26-1-9-0-0029 Makhmali Thapa 1598393  1/152
53 R-26-1-9-0-0023 Goma Thapaliya 1587382 49481

bid pa name nissa ctz
1 R-26-2-2-0-0001 Laxmi Das Basukala 215875 2352
2 R-26-2-2-0-0004
Yagya Bahadur Phaju
1587889
5819
3 R-26-2-2-0-0005 Kumar Phaju 1587895 1116
4 R-26-2-2-0-0002 Purna Bhakta Khusu 1587878  421/041
5 R-26-2-3-0-0001 Krishna Gopal Bhaila 1587609  1590/2425
6 R-26-2-3-0-0002 Masinu Bhaila 1587615 10450
7 R-26-2-3-0-0004 Ratna Sundar Prajapati 1587645 18650
8 R-26-2-3-0-0003 Ananta Lal Bhomi 1587619
1890
9 R-26-2-4-0-0004 Badri Bhakta Shilpakar 1587685 71
10 R-26-2-4-0-0011 Bal Krishna Jakibanjar 1694696  
11 R-26-2-4-0-0001 Laxman Nhuchhe 1587940 4862
12 R-26-2-4-0-0006 Indra Prasad Sujakhu 1587482 960
13 R-26-2-4-0-0008 Ratna Maya Jakibanjar 1587498 819
14 R-26-2-5-0-0005 Sankha Narayan Khwalapala 1587817 7378
15 R-26-2-5-0-0002 Ram Twanabasu 1587470 17433
16 R-26-2-6-0-0004 Kesh Chandra Shakya 1598735  29-01-73-3960
17 R-26-2-8-0-0002 Biku Bahadur Phelu 1598665  29-01-066-00627
18 R-26-2-9-0-0010 Nhuchhe Bhakta Manandhar 1587593 3757
19 R-26-2-9-0-0011 Chandra Lal Manandhar 1587594 3992
20 R-26-2-9-0-0007 Shankha Laxmi Manandhar 1598647 155
21 R-26-2-9-0-0004 Ram Manandhar 1598793 1006
22 R-26-2-9-0-0002 Hel Bahadur Prajapati 1598782 3810
23 R-26-2-9-0-0012 Krishna Gyamaru 1587595 3625
24 R-26-2-9-0-0003 Krishna Bahadur Khayargoli 1598783 643
25 R-26-2-9-0-0006 Punya Ram Gossain 1598023 2803
26 R-26-2-9-0-0008 Nhuchhe Kumari Prajapati 1587653 3173
27 R-26-2-9-0-0009 Chandeswori Suwal 1587591  506/041
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
OUR CONTACT
भोज राज भट्ट
सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ
अनुदान व्यस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ,भक्तपुर.
मोबाईल ::9851214538
ईमेल. :: bhojrajbhatt1 @ gmail.com


SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube
Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates