चाँगुनारायण

bid pa name nissa ctz
1 G-26-1-1-0-0001 Pancha Kumar Shrestha 1597351 400
2 G-26-1-1-0-0010 Ram Bhakta Shrestha 1597568 15875
3 G-26-1-1-0-0006 Hari Rokka 1597377 22325
4 G-26-1-1-0-0005 Jabindra Awal 1597373 9799
5 G-26-1-1-0-0008 Deepa  Thapa 1597383 23441
6 G-26-1-1-0-0009 Mina  Basnet 1597384  29-01-71-04341
7 G-26-1-1-0-0002 Purna Khadka 1597364 4090
8 G-26-1-1-0-0007 Bhagirath Thapa 1597382 19752
9 G-26-1-1-0-0004 Kumar Thapa 1597371  4/361
10 G-26-1-2-0-0013 Bimal Aalemagar 1597395  2/271
11 G-26-1-2-0-0009 Bil Bahadur Lakhaju 1598832  209/032/33
12 G-26-1-2-0-0006 Shyam Krishna Sarki 1597575 18568
13 G-26-1-2-0-0002 Ramesh Bhokaju 1597448  29-01-066-01495
14 G-26-1-2-0-0001 Rabin Bhokhaju 1597447  29-01-066-01496
15 G-26-1-2-0-0011 Purna Babu Mijar 1597387 20233
16 G-26-1-2-0-0022 Bharat Bahdur Thapa 1597435  102033/34
17 G-26-1-2-0-0017 Narayan Khatri 1597413 10876
18 G-26-1-2-0-0014 Yakendra Khatri 1597396  4/3076
19 G-26-1-2-0-0012 Sabita  Thapa,Magar 1597392 25799
20 G-26-1-2-0-0005 Mana Maya Makaju 1597574  29-01-067-05407
21 G-26-1-2-0-0004 Jamuna Makaju Bakhunchhe 1597573 788
22 G-26-1-2-0-0018 Bhakta Bahadur Aaganja 1597416  1016-036-37
23 G-26-1-2-0-0019 Ful maya  Makaju 1597424 6917
24 G-26-1-2-0-0020 Bishowran Makju 1597425  2/134
25 G-26-1-2-0-0016 Roshan Makju 1597412 19325
26 G-26-1-2-0-0007 Japta Bahadur Limbu 1598827 8031
27 G-26-1-2-0-0015 Luxmi  Khatri 1597399 21318
28 G-26-1-3-0-0002 Punya Ram Suwal 1597474 625
29 G-26-1-3-0-0001 Purna Bahadur Suwal 1597473 19614
30 G-26-1-3-0-0004 Ram Bhakta Tasi 1597482 1864
31 G-26-1-3-0-0003 Purna Prasad Suwal 1597475 3693
32 G-26-1-3-0-0005 Narayan Bhakta Tasi 1597483 16722
33 G-26-1-3-0-0014 Devendra Goja 1699194 16664
34 G-26-1-3-0-0012 Prabhu Krishna Dahal 1699188 23829
35 G-26-1-3-0-0007 Raj Kumar Tajale 1699177 19112
36 G-26-1-3-0-0013 Kapil Mani Dahal 1699189  2-6429
37 G-26-1-4-0-0006 Sante Tamang 1598838  29-01-73-00419
38 G-26-1-4-0-0016 Nun Bahadur Bhadel 1597521  28/040
39 G-26-1-4-0-0001 Malangai Tamang 1597523  1042/320
40 G-26-1-4-0-0008 Ichhe Kumar Tamang 1598841  29-01-74-01559
41 G-26-1-4-0-0004 Mana Kumar Ranamagar 1597565 6205
42 G-26-1-4-0-0011 Rajesh Bahadur Bhadel 1597499  3-3005
43 G-26-1-4-0-0007 Chuchhe Tamang 1598839  29-01-72-01877
44 G-26-1-4-0-0012 Minadevi  Maharjan ( Shrestha) 1597503 2607
45 G-26-1-4-0-0015 Bhanu Bhakta Bhadel 1597420 1382
46 G-26-1-4-0-0005 Utsav Khatri 1597566  1/17592
47 G-26-1-4-0-0003 Narayan Bahadur Thapa 1597561 27476
48 G-26-1-5-0-0006 Sabitri Thapa 1597649   41/045/46
49 G-26-1-5-0-0007 Durga  Thapa 1597650 28336
50 G-26-1-5-0-0002 Santi Ram Thapa 1598627 2359
51 G-26-1-5-0-0001 Shiva Ram Thapa 1597626  30/45/46
52 G-26-1-5-0-0014 Ram Sharan Thapa 1597668 24312
53 G-26-1-5-0-0003 Bishow Ram Thapa 1597628  3/6356
54 G-26-1-5-0-0011 Sharada Thapa 1597663 442
55 G-26-1-5-0-0004 Sadhu Ram Gaida 1597631 8138
56 G-26-1-5-0-0005 Laxmi Manandhar 1597636 127506
57 G-26-1-5-0-0016 Sahitya Hakaju 1597671 24038
58 G-26-1-5-0-0015 Balaram Duwal 1597670 188
59 G-26-1-5-0-0022 Hareram Dhungana 1699152 26239
60 G-26-1-5-0-0008 Anita Puri 1597651 30200
61 G-26-1-5-0-0023 Rasmila Puri 1597673 1085
62 G-26-1-6-0-0013 Dil Bahadur Nagarkoti 1597599  29-01-065-02752
63 G-26-1-6-0-0012 Dinesh Nagarkoti 1597598  29-01-71-03423
64 G-26-1-6-0-0024 Mann Hari Magar 1699010 15366
65 G-26-1-6-0-0004 Hariram Lammichhane 1597581 11015
66 G-26-1-6-0-0033 Man Maya Lamichhane 1699024 354111
67 G-26-1-6-0-0015 Dilip Tamang 1597605 27806
68 G-26-1-6-0-0031 Binaya Tamang 1699022 16217
69 G-26-1-6-0-0014 Kale Tamang 1597602  29-01-068-02677
70 G-26-1-6-0-0035 Sabita Lamichhane 1699052 29037
71 G-26-1-6-0-0036 Durga Pandit 1699053 131016
72 G-26-1-6-0-0030 Ramesh Shrestha 1699020  3/1944
73 G-26-1-6-0-0027 Sanja Thing 1699015  29-01-067-08226
74 G-26-1-6-0-0010 Sanu Bishowkrama 1597589  293007/168
75 G-26-1-6-0-0032 Rajesh Bishowkrama 1699023  2930007/498
76 G-26-1-6-0-0003 Mina Rajbansi Lamichhane 1597583 69712141
77 G-26-1-6-0-0028 Ganga Gelal Sapkota 1699018  29-01-066-03715
78 G-26-1-6-0-0023 Santabir Ghising 1699008 18110
79 G-26-1-6-0-0018 Kanchi Tamang 1598849  2930007/9
80 G-26-1-6-0-0002 Saili Tamang 1699058  29-01-069-00843
81 G-26-1-6-0-0007 Durga Prasad Lamichhane 1597587  3/366
82 G-26-1-6-0-0006 Dinesh Lamichhane 1597585 20307
83 G-26-1-6-0-0008 Bhagwati Lamichhane 1597586 3273
84 G-26-1-6-0-0026 Srijana Thing 1699013  271004/35529
85 G-26-1-7-0-0015 Ishwor Kumar Shrestha 1587300  480-034-35
86 G-26-1-7-0-0013 Saila Bahadur Nayaju 1587284  29-01-068-01633
87 G-26-1-7-0-0005 Gaurab Khatri 1598547 28384
88 G-26-1-7-0-0010 Shreeman Dhanju 1598573  465/038
89 G-26-1-7-0-0009 Ram Kumar Mahaju 1598561 822
90 G-26-1-7-0-0017 Devraj Lamichhhane 1587311  293008/251
91 G-26-1-7-0-0016 Jayaram Kafle 1587308 45
92 G-26-1-7-0-0011 Dasharam Dhanju 1587255 14418
93 G-26-1-7-0-0007 Ram Phaiju 1598557 5048
94 G-26-1-7-0-0012 Yubraj Nayaju 1587283 205
95 G-26-1-7-0-0008 Bishnu Maiya Lamichhane 1598560 13547
96 G-26-1-8-0-0030 Amar Bahadur Shakhakarmi 1598534 1005
97 G-26-1-8-0-0036 Rajesh Shrestha 1598423 27044
98 G-26-1-8-0-0005 Sharada  Lamichanne 1598477  253002/257
99 G-26-1-8-0-0029 Radheshyam Phuyal 1598532 16261
100 G-26-1-8-0-0019 Ram Krishna Kafle 1598511  29-01-71-03999
101 G-26-1-8-0-0018 Siba  Puri 1598510 15258
102 G-26-1-8-0-0025 Ganesh Dahal 1598522 2371
103 G-26-1-8-0-0043 Kanchan Bhandari 1598432 15859
104 G-26-1-8-0-0012 Saraswoti  Timilsina 1598491  577/044/45
105 G-26-1-8-0-0033 Rupendra Karki 1598417  29-01-065-02677
106 G-26-1-8-0-0022 Prabhu Adhikari 1598519 27245
107 G-26-1-8-0-0010 Gita Puri 1598488  671/1185
108 G-26-1-8-0-0009 Shyam Puri 1598486 5693
109 G-26-1-8-0-0008 Laxmi Puri 1598487 10386
110 G-26-1-8-0-0024 Champa Devi Silwalkhatri 1598521 10221
111 G-26-1-8-0-0015 Laxman Nepal 1598505 5127
112 G-26-1-8-0-0064 januka  Khadka 1598470 15238
113 G-26-1-8-0-0054 Nani muaya Panda 1598453 21296
114 G-26-1-8-0-0058 Jayanti  Khadka 1598460 3305
115 G-26-1-8-0-0039 Krishna Bahadur Suwal 1598425  454/31/32
116 G-26-1-8-0-0038 Shyam Kumar Shrestha 1598424 194
117 G-26-1-8-0-0020 Laxmi Narayan Tuitui 1598515  2/89
118 G-26-1-8-0-0041 Diel Maya Musikhal 1598429 27170
119 G-26-1-8-0-0037 Raju Dhulikele 1598426 4402
120 G-26-1-8-0-0065 Padam Bahadur Bhandrai 1598471  1942/038-32
121 G-26-1-8-0-0042 Laxmi Bhandari 1598430  293009/76
122 G-26-1-8-0-0004 Manorath Ghorasine 1598476 2512
123 G-26-1-8-0-0007 Bidur Puri 1598479 30975
124 G-26-1-8-0-0032 Mathura  Baniya 1598412  293009/374
125 G-26-1-9-0-0016 Satayawati Giri 1587351  29-01-69-05598
126 G-26-1-9-0-0051 Shivaram Giri 1598329  986/040
127 G-26-1-9-0-0076 Mohan Bahadur Kc 1598383  680-036-037
128 G-26-1-9-0-0063 Posta Bahadur Thapa 1587377 20610
129 G-26-1-9-0-0074 Jivan  Shrestha 1598368  29-01-066-02644
130 G-26-1-9-0-0030 Gayatri  Basnet 1598287 24270
131 G-26-1-9-0-0047 Sate Sakhakarmi 1598324 9546
132 G-26-1-9-0-0025 Krishna Prasad Chwaju 1598278 12893
133 G-26-1-9-0-0011 Sabita Suwal 1587344  291010/1270
134 G-26-1-9-0-0049 Sundar Giri 1598327  1/1182
135 G-26-1-9-0-0015 Kailash Shakhakarmi 1587350  5/521
136 G-26-1-9-0-0057 Ramdevi Bala 1598347   293010/204
137 G-26-1-9-0-0071 Krishnaram Lachimasiya 1587394  1551/039/40
138 G-26-1-9-0-0029 Krishna Prasad Chhukan 1598286 1582
139 G-26-1-9-0-0024 Ram Prasad Lawaju 1598277 5668
140 G-26-1-9-0-0002 Mohan Bir Sahi 1587326 454
141 G-26-1-9-0-0045 Pawan Khadka 1598321 23542
142 G-26-1-9-0-0048 Laxmi Giri 1598326 433
143 G-26-1-9-0-0050 Sahadev Pandit 1598328 1875
144 G-26-1-9-0-0023 Laxman Thapa 1587368  40/25299
145 G-26-1-9-0-0003 Dash Laxmi Prajapati 1587327 6545
146 G-26-1-9-0-0014 Hira Shakhakarmi 1587348 4244
147 G-26-1-9-0-0052 Ramesh Shakhakarmi 1598330 2065
148 G-26-1-9-0-0046 Mohan Sakhakarmi 1598323 20568
149 G-26-1-9-0-0009 Ashok Makaju 1587337 25451
150 G-26-1-9-0-0031 Bimala Basnetbasukala 1598288  1-208
151 G-26-1-9-0-0054 Goma Khadka 1598336 25792
152 G-26-1-9-0-0059 Lila Kumari Raut 215445  1/43
153 G-26-1-9-0-0060 Dinesh Kumar Raut 216280 18525
154 G-26-1-9-0-0058 Arjun Raut 1598352 6006
155 G-26-1-9-0-0019 Prakash Raut 1587359 29309
156 G-26-1-9-0-0020 Nira Karkiraut 1587362 35855
157 G-26-1-9-0-0053 Dinesh Khadka 1598332 28143
158 G-26-1-9-0-0034 Gokul Jhangaju 1598293 11093
159 G-26-1-9-0-0068 Sarla Prajuli 1587386 21997
160 G-26-1-9-0-0033 Indra Prasad Jhanjju 1598292 18098
161 G-26-1-9-0-0027 Arjun Bohaju 1598284  1/1088
162 G-26-1-9-0-0026 Krishna Bahadur Tyata 1598280 23096
163 G-26-1-9-0-0037 Dhruba  Giri 1598297  1/1917
164 G-26-1-9-0-0043 Namaraj Budhathoki 1598318 19615
165 G-26-1-9-0-0006 Sandesh Basukala 1587331  29-01-066-000164
166 G-26-1-9-0-0036 Ramhari Jhangaju 1598295 3256
167 G-26-1-9-0-0035 Ramchandra Jhangaju 1598294  5/897
168 G-26-1-9-0-0066 Hari Prasad Kasichawa 1587383 3211
169 G-26-1-9-0-0021 Hari Banmala 1587363  29-01-068-02845
170 G-26-1-9-0-0039 Karna Bahadur Phaiju 1598300  5/7143
171 G-26-1-9-0-0018 Saran Krishan Raut 1587358 243
172 G-26-1-9-0-0067 Sabitri Suwal 1587384  291010/1269
173 G-26-1-9-0-0038 Kedar Machamasi 1598299 1539
174 G-26-1-9-0-0042 Radheshyam Ganeju 1598311 16913
175 G-26-1-9-0-0001 Krishna Nhemafuki 1598411 327
176 G-26-1-9-0-0075 Kasiram Khadka 1598377 6825
177 G-26-1-9-0-0004 Budhi Bahadur Gainju 1587329 15577
178 G-26-1-9-0-0017 Dharma Raj Budhathoki 1587357 17514
179 G-26-1-9-0-0007 Laxmi Das Chhukan 1587333  
180 G-26-1-9-0-0061 Sannani Khatri 214918 5684
181 G-26-1-9-0-0010 Krishna Prasad Thuyaju 1587343 4513
182 G-26-1-9-0-0044 Dharmaraj Khadka 1598321 5586
183 G-26-1-9-0-0032 Bijay Baukala 1598289 185
184 G-26-1-9-0-0073 Purna Bir Kami 1598362  2/33
185 G-26-1-9-0-0072 Sanubhai  Bi.Ka 215304 7924
186 G-26-1-9-0-0008 Bishnu Ganesh 1587335 9490
187 G-26-1-9-0-0055 Narayan Nepali 1598337  293010/191
OUR CONTACT
भोज राज भट्ट
सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ
अनुदान व्यस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ,भक्तपुर.
मोबाईल ::9851214538
ईमेल. :: bhojrajbhatt1 @ gmail.com


SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube
Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates