पुरानो सबै तथ्यांक खोज्नुस

दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अन्तिम सुची
क्र. स. साबिक नगरपालिका साबिक वडा लाभग्राहीको नाम सम्झौता क्रमसंख्या निस्सा न. अवस्था/ बैंकमा पठाइएको मिति
1 Suryabinayak 13 Milan Raj Karki 26-6-13-2-179 1397449 kolenika
2 Suryabinayak 13 Roshan Raj Suwal 26-6-13-2-049 1397889 kolenika
3 Suryabinayak 13 Som Bahadur Kusma 26-6-13-1-184 1398230 kolenika
4 Suryabinayak 13 Ram Gopal Nagarkoti 26-6-13-1-190 1398236 kolenika
5 Suryabinayak 13 Chandra Bahadur Kaami 26-6-13-1-193 1398239 kolenika
6 Suryabinayak 13 Dil Bahadur Shrestha 26-6-13-1-042 1398086 kolenika
7 Suryabinayak 12 Krishna Kumar Hengaju 26-6-12-1-179 1397740 kolenika
8 Suryabinayak 12 Rajan Thapa 26-6-12-1-138 1397771 kolenika
9 Suryabinayak 12 Buddha Singh Hengaju G-26-6-12-1-025B 1397714 kolenika
10 Suryabinayak 12 Punya Ram Hengaju 26-6-12-1-203 1397715 kolenika
11 Suryabinayak 12 Narayan Bhakta Sukubhatu 26-6-12-2-019 1398002 kolenika
12 Suryabinayak 12 Jiwan Sukubhatu 26-6-12-1-051 1397551 kolenika
13 Suryabinayak 12 Sankha Maya Twati 26-6-12-1-092 1398321 kolenika
14 Suryabinayak 12 Laxmi Bhakta Pakur 26-6-12-1-096 1397776 kolenika
15 Suryabinayak 9 Satyandra Sukubhatu G-26-6-9-2-027 1396453 kolenika
16 Suryabinayak 8 Mani Raj Thapa 26-6-8-2-075 1405418 kolenika
17 Suryabinayak 7 Ashok Lama 26-6-7-2-201 1407859 kolenika
18 Suryabinayak 7 Sobin Tamang 26-6-7-2-196 1407854 kolenika
19 Suryabinayak 7 Surya Bahadur Tamang 26-6-7-1-176 1409681 kolenika
20 Suryabinayak 7 Chandra Bahadur Tamang 26-6-7-2-106 1408863 kolenika
21 Suryabinayak 7 Maili Tamang 26-6-7-2-110 1408867 kolenika
22 Suryabinayak 7 Manju Tamang 26-6-7-2-111 1408868 kolenika
23 Suryabinayak 7 Shrikrishna Tamang 26-6-7-1-179 1409684 kolenika
24 Suryabinayak 7 Lal Shing Tamang 26-6-7-1-191 1409696 kolenika
25 Suryabinayak 7 Lila Thapa 26-6-7-1-156 1409709 kolenika
26 Suryabinayak 6 Ram Lal Rajthala 26-6-6-1-167 1399343 kolenika
27 Suryabinayak 6 Ghanshyam Bhujel 26-6-6-1-013 1399464 kolenika
28 Suryabinayak 2 Kamala Mijar 26-6-2-2-038 1396877 kolenika
29 Nagarkot 13 Rameshwor Nagarkoti 26-1-13-2-181 1419946 kolenika
30 Nagarkot 12 Sarbanga Singh Tamang 26-1-12-0-031 1415331 kolenika
31 Nagarkot 12 Bhim Bahadur Tamang 26-1-12-0-195 1415596 kolenika
32 Nagarkot 11 Sitaram Lamichhane 26-1-11-1-163 1415819 kolenika
33 Nagarkot 11 Ram Mani Lamichhane 26-1-11-2-095 1419422 kolenika
34 Nagarkot 11 Bishnu Prasad Lamichhane 26-1-11-2-096 1419423 kolenika
35 Nagarkot 10 Diwakar Kafle 26-1-10-1-204 1418289 kolenika
36 Nagarkot 10 Paras Mani Kafle 26-1-10-1-006 1416006 kolenika
37 Nagarkot 10 Rahit Bahadur Shrestha G-26-1-10-1-038A 1418422 kolenika
38 Nagarkot 10 Hira Kazi Shrestha 26-1-10-1-163 1419358 kolenika
39 Nagarkot 10 Bhuwan Bahadur Khadka 26-1-10-1-073 1418384 kolenika
40 Nagarkot 10 Shambu Prasad Kafle 26-1-10-1-201 1418285 kolenika
41 Nagarkot 10 Prabhukrishna Khadka 26-1-10-2-024 1416478 kolenika
42 Nagarkot 10 RajaRam Dhanju 26-1-10-1-048 1419475 kolenika
43 Nagarkot 9 Tika Prasad Dahal 26-1-9-2-124 1415633 kolenika
44 Nagarkot 9 Ram Prasad Timilsina 26-1-9-1-106 1415160 kolenika
45 Nagarkot 9 Nani Babu Giri 26-1-9-1-253 1415039 kolenika
46 Nagarkot 9 Krishna Prasad Lamichhane 26-1-9-1-286 1415073 kolenika
47 Nagarkot 9 Ram Prasad Ban 26-1-9-1-222 1415282 kolenika
48 Nagarkot 9 Thuli Maya Nayaju 26-1-9-1-123 1415180 kolenika
49 Nagarkot 9 Durga Ghimire 26-1-9-2-064 1416570 kolenika
50 Nagarkot 9 Rajan Bharti 26-1-9-1-291 342128 kolenika
51 Nagarkot 8 Buddhi Krishna Lamichhane 26-1-8-1-134 1419193 kolenika
52 Nagarkot 8 Purshottam Lamichhane 26-1-8-1-015 1419092 kolenika
53 Nagarkot 7 Bishal Puri 26-1-7-2-153 1419574 kolenika
54 Nagarkot 7 Jit Bahadur Nepal 26-1-7-1-089 1416172 kolenika
55 Nagarkot 7 Tirtharaj Timalsina 26-1-7-1-273 1416300 kolenika
56 Nagarkot 7 Suman Puri 26-1-7-2-066 1418154 kolenika
57 Nagarkot 7 Radha Krishna Nepal 26-1-7-1-084 1416167 kolenika
58 Nagarkot 7 Bhabna Nepal 26-1-7-2-024 1419028 kolenika
59 Nagarkot 7 Shankar Prasad Ghorsaine 26-1-7-1-174 1416063 kolenika
60 Nagarkot 7 Sarwan Kumar Ghorsainae 26-1-7-2-047 1418131 kolenika
61 Nagarkot 7 Agham Bahadur Puri 26-1-7-2-150 1419571 kolenika
62 Nagarkot 7 Ganga Subedi 26-1-7-1-329 749475 kolenika
63 Nagarkot 7 Shambhu Prasad Nepal 26-1-7-2-023 1419029 kolenika
64 Nagarkot 6 Shyam Bahadur Kc 26-1-6-0-001 1417276 kolenika
65 Nagarkot 6 Hari Chandra Kc 26-1-6-0-041 1417021 kolenika
66 Nagarkot 6 Gyanu Kumari Khatri 26-1-6-0-042 1417022 kolenika
67 Nagarkot 6 Hari Saran Kc 26-1-6-0-038 1417018 kolenika
68 Nagarkot 6 Shiva Hari Khadka 26-1-6-0-294 750074 kolenika
69 Nagarkot 6 Suman Ranjitkar 26-1-6-0-215 1417107 kolenika
70 Nagarkot 6 Ramkaji Pandey 26-1-6-0-071 1417056 kolenika
71 Nagarkot 6 Rajkumar Ranjitkar 26-1-6-0-233 1417154 kolenika
72 Nagarkot 6 Jayram Madhikarmi shrestha 26-1-6-0-240 1417162 kolenika
73 Nagarkot 6 Kumar Giri 26-1-6-0-237 1417158 kolenika
74 Nagarkot 6 Ramesh Pandey 26-1-6-0-118 1437235 kolenika
75 Nagarkot 5 Tej Nidhi Dulal 26-1-5-1-219 1419714 kolenika
76 Nagarkot 5 Krishna Prasad Timilsina 26-1-5-1-245 1418117 kolenika
77 Nagarkot 5 Ram Saran Ghorsaine 26-1-5-1-146 1419780 kolenika
78 Nagarkot 5 Damodar Karki 26-1-5-2-013 1419588 kolenika
79 Nagarkot 5 Parshu Ram Timilsina 26-1-5-1-085 1418085 kolenika
80 Nagarkot 5 Balram Ghorsaine 26-1-5-1-136 1418044 kolenika
81 Nagarkot 5 Go Prasad Timilsina 26-1-5-1-089 1418090 kolenika
82 Nagarkot 5 Gobinda Karki G-26-1-5-1-082B 1418003 kolenika
83 Nagarkot 4 Krishna Bahadur Shrestha 26-1-4-2-008 750425 kolenika
84 Nagarkot 4 Maniram Dahal 26-1-4-1-019 1418520 kolenika
85 Nagarkot 4 Ram Bahadur Manandhar G-26-1-4-1-026 1418690 kolenika
86 Nagarkot 4 Prakash Dulal 26-1-4-1-289 750236 kolenika
87 Nagarkot 4 Karna Bahadur Nakhan 26-1-4-1-128 1418565 kolenika
88 Nagarkot 3 Nab Raj Basnet 26-1-3-1-118 1417561 kolenika
89 Nagarkot 3 Sanu Vai Nhemhafuki 26-1-3-1-082 1417509 kolenika
90 Nagarkot 3 Yubaraj Basnet 26-1-3-2-103 1395682 kolenika
91 Nagarkot 3 Jagat Bahadur Nhemhafuki 26-1-3-1-084 1417512 kolenika
92 Nagarkot 2 Narotam Prajuli 26-1-2-0-066 1418924 kolenika
93 Nagarkot 2 Anod Prajuli 26-1-2-0-067 1418925 kolenika
94 Nagarkot 2 Krishna Kaji Bala 26-1-2-0-025 1418880 kolenika
95 Nagarkot 2 Min Bahadur Basnet G-26-1-2-0-025 1418799 kolenika
96 Chagunarayan 13 Kale Bhandari 26-5-13-1-055 1426018 kolenika
97 Chagunarayan 13 Ramesh Khadka 26-5-13-1-077 1426341 kolenika
98 Chagunarayan 11 Shree Ram Khanal 26-5-11-0-034 1425268 kolenika
99 Chagunarayan 11 Babu Krishna Bhadel 26-5-11-0-099 1425338 kolenika
100 Chagunarayan 11 Puspa Raj Khatri 26-5-11-0-192 1425441 kolenika
101 Chagunarayan 10 Ujeli Gurung 26-5-10-1-250 752515 kolenika
102 Chagunarayan 9 Ram Budathoki 26-5-9-2-115 1424441 kolenika
103 Chagunarayan 9 Indra Bahadur Khadka 26-5-9-2-028 1427322 kolenika
104 Chagunarayan 9 Ram Sharan Khadka 26-5-9-1-002 752002 kolenika
105 Chagunarayan 9 Shyam Bahadur Khadka 26-5-9-1-001 752001 kolenika
106 Chagunarayan 8 Prem Bahadur Bhadel 26-5-8-1-044 755799 kolenika
107 Chagunarayan 8 Krishna Bahadur Bhadel 26-5-8-1-209 750087 kolenika
108 Chagunarayan 8 Sitaram Pokhrel 26-5-8-1-128 442760 kolenika
109 Chagunarayan 6 Pushkar Makaju 26-5-6-1-144 753852 kolenika
110 Chagunarayan 6 Krishna Ram Basukala G-26-5-6-2-063 1426318 kolenika
111 Chagunarayan 5 Pradip Dahal 26-5-5-2-038 753806 kolenika
112 Chagunarayan 5 Rita Dhimal 26-5-5-2-080 749609 kolenika
113 Chagunarayan 5 Ravi Chandra Dahal 26-5-5-1-099 749150 kolenika
114 Chagunarayan 4 Rabi Prasad Dhakal 26-5-4-1-235 753187 kolenika
115 Chagunarayan 4 Huddha Bahadur Kami 26-5-4-1-318 751620 kolenika
116 Chagunarayan 4 Balram Lamichhane 26-5-4-2-050 1428052 kolenika
117 Chagunarayan 4 Muna Ban 26-5-4-1-311 751613 kolenika
118 Chagunarayan 4 Bhai Krishna Dhungana 26-5-4-1-114 753099 kolenika
119 Chagunarayan 4 Maya Girl 26-5-4-2-003 1425553 kolenika
120 Chagunarayan 3 Krishna Lama 26-5-3-1-077 751017 kolenika
121 Chagunarayan 3 Bal Kumar Nagarkoti 26-5-3-1-096 751140 kolenika
122 Chagunarayan 3 Sanu Kancha Hakuju 26-5-3-1-066 751004 kolenika
123 Chagunarayan 3 Ramesh Bhujel 26-5-3-1-040 749022 kolenika
124 Chagunarayan 3 Gopal Raj Hakuju 26-5-3-1-052 751164 kolenika
125 Chagunarayan 2 Sher Bahadur Gaida 26-5-2-1-279 1427986 kolenika
126 Chagunarayan 2 Prem Bahadur Datgeputhe 26-5-2-1-224 1427280 kolenika
127 Chagunarayan 2 Purushotam Gaida 26-5-2-1-277 1427984 kolenika
128 Chagunarayan 2 Krishna Bahadur Bata 26-5-2-1-001 1427151 kolenika
129 Chagunarayan 2 Shyam Krishna Bata 26-5-2-2-044 1425860 kolenika
130 Chagunarayan 2 Shreeram Gaida 26-5-2-1-278 1427958 kolenika
131 Chagunarayan 1 Krishna Prasad Ligal 26-5-1-2-127 1426560 kolenika
132 Chagunarayan 1 Hari Krishna Ligal 26-5-1-3-093 751419 kolenika
133 Chagunarayan 1 Laxmi Narayan Ligal 26-5-1-3-094 751420 kolenika
134 Chagunarayan 1 Man Bdr Suwal 26-5-1-2-173 1426610 kolenika
135 Chagunarayan 1 Raj Kumar Tyat 26-5-1-2-281 1426694 kolenika
136 Chagunarayan 1 Uddhab Mijar 26-5-1-1-114 1428194 kolenika
137 Chagunarayan 1 Sanu Maya Dhukuchu 26-5-1-3-026 751352 kolenika
138 Chagunarayan 1 Atma Ram Thapa chhetri 26-5-1-2-193 1426626 kolenika
139 Bhaktapur 17 Chandeswori Shilpakar G-26-3-17-2-018 139924 kolenika
140 Bhaktapur 17 Dipendra Shilpakar 26-3-17-2-037 1403551 kolenika
141 Bhaktapur 17 Rasuna Gainju 26-3-17-1-182 1400443 kolenika
142 Bhaktapur 16 Krishna Bhakta Dhonju 26-3-16-1-065 1404200 kolenika
143 Bhaktapur 15 Krishna Bakhadyo 26-3-15-2-013 1404993 kolenika
144 Bhaktapur 15 Ash Bahadur Tasi 26-3-15-1-224 1404670 kolenika
145 Bhaktapur 14 Krishna Prasad Suwal 26-3-14-2-106 1400855 kolenika
146 Bhaktapur 13 Babu Raja Sainju 26-3-13-0-067 1400101 kolenika
147 Bhaktapur 12 Krishna Shyam Prajapati 26-3-12-1-057 1414392 kolenika
148 Bhaktapur 12 Sita Ram Hora 26-3-12-2-013 1403014 kolenika
149 Bhaktapur 12 Punyashwori Khyaju 26-3-12-2-126 1403224 kolenika
150 Bhaktapur 12 Punya Ram Koju 26-3-12-1-070 1414409 kolenika
151 Bhaktapur 11 Sabitri Maka 26-3-11-1-153 750805 kolenika
152 Bhaktapur 11 Bhawani Das Lohala 26-3-11-2-097 441748 kolenika
153 Bhaktapur 11 Harisaran Kiju 26-3-11-1-045 1414250 kolenika
154 Bhaktapur 10 Santa Jatiju 26-3-10-1-108 1413889 kolenika
155 Bhaktapur 10 Kanchi Suwal 26-3-10-2-052 1414109 kolenika
156 Bhaktapur 10 Ratna Bhakta Byanju 26-3-10-1-014 1413769 kolenika
157 Bhaktapur 10 Mrithi Kesari Datheputhe 26-3-10-1-146 1413929 kolenika
158 Bhaktapur 10 Ganesh Lal Koju 26-3-10-2-063 1414200 kolenika
159 Bhaktapur 10 Ram Prasad Kasula 26-3-10-2-023 1414078 kolenika
160 Bhaktapur 8 Krishna Kumar Rajchal 26-3-8-1-017 1414474 kolenika
161 Bhaktapur 7 Maiya Laxmi Lage Machamasi 26-3-7-1-100 1410218 kolenika
162 Bhaktapur 7 Surya Narayan Tajale 26-3-7-2-057 1413435 kolenika
163 Bhaktapur 6 Dhana Maya Shakya 26-3-6-2-070 1414776 kolenika
164 Bhaktapur 6 Narayan Bhatka Gwacha 26-3-6-2-097 1414808 kolenika
165 Bhaktapur 6 Ram Bhakta Laage 26-3-6-2-202 1414970 kolenika
166 Bhaktapur 5 Gopal Krishna Nakhanda 26-3-5-1-124 1410755 kolenika
167 Bhaktapur 5 Jagat Bahadur Awal 26-3-5-1-273 1398823 kolenika
168 Bhaktapur 4 Karna Prassad Chawal 26-3-4-2-127 1413346 kolenika
169 Bhaktapur 4 Dinesh Suwal 26-3-4-2-107 1413288 kolenika
170 Bhaktapur 4 Purna Bahadur Kasichwa 26-3-4-1-259 1410744 kolenika
171 Bhaktapur 3 Sanu Maya Lebaju 26-3-3-1-065 1413034 kolenika
172 Bhaktapur 3 Prakash Man Thaku 26-3-3-2-177 750599 kolenika
173 Bhaktapur 2 Punya Ram Gainju 26-3-2-2-121 1413074 kolenika
174 Bhaktapur 2 Indra Prasad Bohaju 26-3-2-1-046 1411012 kolenika
175 Bhaktapur 2 Krishna Devi Ganeju 26-3-2-1-107 1412464 kolenika
176 Bhaktapur 2 Chandra Maya Kasti 26-3-2-1-097 1412453 kolenika
177 Bhaktapur 2 Bis Lal Khayamali 26-3-2-1-087 1412488 kolenika
178 Bhaktapur 1 Kaailaa Mathyaa 26-3-1-1-106 1412340 kolenika
179 Bhaktapur 1 Dil Bahadur Kasichhwa 26-3-1-2-511 749504 kolenika
180 Bhaktapur 1 Sher Jyakhwa 26-3-1-1-004 1412279 kolenika
181 Bhaktapur 1 Nani Chulyada 26-3-1-2-226 1411834 kolenika
182 Anantalingeswor 15 Krishna Bhakta Khatri 26-7-15-1-090 1405152 kolenika
183 Anantalingeswor 15 Sarita Neupane 26-7-15-1-081 1405157 kolenika
184 Anantalingeswor 15 Nirmala Thapa Magar 26-7-15-1-137 1405179 kolenika
185 Anantalingeswor 15 Radheshyam Nagarkoti 26-7-15-2-062 1406002 kolenika
186 Anantalingeswor 14 Aashakaji Boyaju 26-7-14-3-035 1405044 kolenika
187 Anantalingeswor 14 Shreekrishna Sainju 26-7-14-2-173 1406977 kolenika
188 Anantalingeswor 14 Lal Bahadur Gaisi 26-7-14-2-255 1408941 kolenika
189 Anantalingeswor 14 Indra Bahadur Khulimuli 26-7-14-2-049 1406932 kolenika
190 Anantalingeswor 14 Gita Thapa kshetri 26-7-14-3-001 1405002 kolenika
191 Anantalingeswor 13 Puskar Kasula 26-7-13-1-111 1409112 kolenika
192 Anantalingeswor 13 Sukumaya Tamang 26-7-13-2-178 1408167 kolenika
193 Anantalingeswor 13 Shyam Kumar Shrestha 26-7-13-2-085 1408292 kolenika
194 Anantalingeswor 13 Lok Bahadur Tamang 26-7-13-1-036 1409212 kolenika
195 Anantalingeswor 13 Sukumaya Tamang 26-7-13-2-095 1407779 kolenika
196 Anantalingeswor 12 Laxman Kumar Ghimire 26-7-12-0-097 1407049 kolenika
197 Anantalingeswor 10 Tulkea Tamang 26-7-10-1-057 1406219 kolenika
198 Anantalingeswor 10 Ram Bahadur Khadka 26-7-10-1-022 1406301 kolenika
199 Anantalingeswor 10 Raj Kumar Khadka G-26-7-10-1-033 1406382 kolenika
200 Anantalingeswor 9 Bishwanath Neupane 26-7-9-0-095 1405688 kolenika
201 Anantalingeswor 9 Krishna Murari Ghimire 26-7-9-0-066 1405656 kolenika
202 Anantalingeswor 8 Rudra Bahadur Shrestha 26-7-8-0-152 1409825 kolenika
203 Anantalingeswor 7 Suresh Shrestha 26-7-7-0-070 1406689 kolenika
204 Anantalingeswor 7 Shova Rajathala G-26-7-7-0-063 1406673 kolenika
205 Anantalingeswor 7 Sundar shrestha G-26-7-7-0-047 1406824 kolenika
206 Anantalingeswor 7 Bekha Kayastha 26-7-7-0-040 1406644 kolenika
207 Anantalingeswor 7 Kanchha Kayastha G-26-7-7-0-058 1406644 kolenika
208 Anantalingeswor 7 Hari Bd Takhachee 26-7-7-0-066 1406685 kolenika
209 Anantalingeswor 6 Bir Bahadur Raut 26-7-6-1-020 1408098 kolenika
210 Anantalingeswor 5 Ishwori Prasad Bakhrel 26-7-5-0-015 1408066 kolenika
211 Anantalingeswor 4 Krishna Br Bhandari 26-7-4-0-044 1408820 kolenika
212 Madhyapur Thimi 9 Surja Man Bhasima 26-12-9-1-059 1428854 kolenika
213 Madhyapur Thimi 3 Nuche Kumar Prajapati 26-12-3-0-218 1429782 kolenika
214 Madhyapur Thimi 3 Mishri Bhakta Kuchumani 26-12-3-0-217 1429743 kolenika
215 Madhyapur Thimi 3 Ishwor Kuchumani G-26-12-3-0-039 1429742 kolenika
216 Madhyapur Thimi 3 Rajesh Kuchumani G-26-12-3-0-040 1429743 kolenika
217 Suryabinayak 14 Rameshwor Khadka 26-6-14-1-016 1397491 31/1/2076
218 Suryabinayak 14 Raju Thapa 26-6-14-2-220 1398843 31/1/2076
219 Suryabinayak 14 Hari Khadka 26-6-14-2-134 1398900 31/1/2076
220 Suryabinayak 14 Sita Ram Khadka 26-6-14-2-135 1398726 31/1/2076
221 Suryabinayak 14 Phanindra Khatri 26-6-14-1-011 1397486 31/1/2076
222 Suryabinayak 14 Dashrath Khadka 26-6-14-2-063 1398927 31/1/2076
223 Suryabinayak 14 Sabita Karki 26-6-14-2-174 1398794 31/1/2076
224 Suryabinayak 14 Kamala Khatteri 26-6-14-2-149 1398741 31/1/2076
225 Suryabinayak 14 Sudershan Khadka 26-6-14-2-093 1398906 31/1/2076
226 Suryabinayak 14 Kanchi Bhujel 26-6-14-2-189 1398859 31/1/2076
227 Suryabinayak 13 Bhimsen Thapa 26-6-13-1-025 1398069 31/1/2076
228 Suryabinayak 13 Ram Sharan Giri 26-6-13-1-167 1398213 31/1/2076
229 Suryabinayak 13 Pralhad Thapa 26-6-13-1-168 1398214 31/1/2076
230 Suryabinayak 13 Rita Bhujel 26-6-13-2-024 1397064 31/1/2076
231 Suryabinayak 13 Januki Thapa Khatri 26-6-13-1-037 1398081 31/1/2076
232 Suryabinayak 12 Ram Bahadur Bhujel 26-6-12-1-226 1397667 31/1/2076
233 Suryabinayak 12 Bishnu Bhakta Suwal 26-6-12-1-115 1397796 31/1/2076
234 Suryabinayak 12 Suryamaya Shrestha G-26-6-12-1-026B 1397637 31/1/2076
235 Suryabinayak 12 Parshuram Basnet 26-6-12-1-013 1397088 31/1/2076
236 Suryabinayak 12 Niran Khayamali 26-6-12-1-105 1397786 31/1/2076
237 Suryabinayak 11 Sanya Kumar Tamang 26-6-11-2-073 1398671 31/1/2076
238 Suryabinayak 11 Sanu Mahat 26-6-11-2-110 1399790 31/1/2076
239 Suryabinayak 11 Ram Saran Ale magar 26-6-11-2-186 1398577 31/1/2076
240 Suryabinayak 11 Ramesh Mahat 26-6-11-2-145 1398528 31/1/2076
241 Suryabinayak 11 Krishna Bahadur Mahat 26-6-11-2-128 1399809 31/1/2076
242 Suryabinayak 11 Bimal Karki G-26-6-11-2-033 1399819 31/1/2076
243 Suryabinayak 10 Bisnu Mejar 26-6-10-2-199 1396176 31/1/2076
244 Suryabinayak 10 Damar Bahadur Khatri 26-6-10-2-050 1397000 31/1/2076
245 Suryabinayak 10 Hom Bahadur Khatri 26-6-10-1-042 1397590 31/1/2076
246 Suryabinayak 9 Saduram Byanju 26-6-9-1-131 1396715 31/1/2076
247 Suryabinayak 9 Aashakaji Tachamo 26-6-9-1-094 1398723 31/1/2076
248 Suryabinayak 9 Ram Bahadur Kasula 26-6-9-1-191 1396635 31/1/2076
249 Suryabinayak 9 Purna Maya Sukubhattu 26-6-9-1-207 1396655 31/1/2076
250 Suryabinayak 8 Hari Bahadur Thapa 26-6-8-1-024 1399151 31/1/2076
251 Suryabinayak 8 Bishnu Tyata 26-6-8-2-009 1405212 31/1/2076
252 Suryabinayak 8 Moti Lal Tyata 26-6-8-1-033 1399160 31/1/2076
253 Suryabinayak 8 Purna Bahadur Tyaju 26-6-8-2-017 1405225 31/1/2076
254 Suryabinayak 8 Krishna Bahadur Basnet 26-6-8-1-010 1405886 31/1/2076
255 Suryabinayak 8 Arjun Basnet 26-6-8-1-089 1399144 31/1/2076
256 Suryabinayak 8 Bidur Thapa 26-6-8-1-077 1399131 31/1/2076
257 Suryabinayak 8 Bhim Prasad Sanjel 26-6-8-2-065 1405408 31/1/2076
258 Suryabinayak 8 Raj Krishna Khyaju G-26-6-8-2-013A 1405542 31/1/2076
259 Suryabinayak 8 Resham Tyata 26-6-8-1-042 1399171 31/1/2076
260 Suryabinayak 8 Hari Krishna Tyata 26-6-8-1-053 1399182 31/1/2076
261 Suryabinayak 8 Bishnu Bhakta Twayanabasu 26-6-8-1-036 1399165 31/1/2076
262 Suryabinayak 8 Chameli Mijar 26-6-8-2-058 1405401 31/1/2076
263 Suryabinayak 8 Rajendra Mijar 26-6-8-2-071 1405414 31/1/2076
264 Suryabinayak 7 Jit Bahadur Tamang 26-6-7-1-081 1405984 31/1/2076
265 Suryabinayak 7 Subahi Tamang 26-6-7-2-084 1408841 31/1/2076
266 Suryabinayak 7 Prem Prasad Sapkota 26-6-7-2-005 1407405 31/1/2076
267 Suryabinayak 7 Karna Bahadur Lama 26-6-7-1-121 1409799 31/1/2076
268 Suryabinayak 7 Hiralal Nepali 26-6-7-1-059 1409737 31/1/2076
269 Suryabinayak 7 Kanchhi Maya Lama tamang 26-6-7-1-224 1409630 31/1/2076
270 Suryabinayak 6 Ram Sharan KC 26-6-6-1-007 1399458 31/1/2076
271 Suryabinayak 6 Raju Basnet 26-6-6-1-080 1399439 31/1/2076
272 Suryabinayak 6 Chandramaya Haleyojoshi 26-6-6-2-012 1399050 31/1/2076
273 Suryabinayak 6 Durukaji Hakuduwa 26-6-6-1-112 1399376 31/1/2076
274 Suryabinayak 3 Purna Kumar Titaju 26-6-3-0-114 1399579 31/1/2076
275 Suryabinayak 2 Sudarshan Thapa 26-6-2-2-056 1399627 31/1/2076
276 Suryabinayak 2 Jog Bahadur Bhuju 26-6-2-1-078 1399994 31/1/2076
277 Nagarkot 13 Suraj Tamang 26-1-13-2-195 1416434 31/1/2076
278 Nagarkot 12 Abishek Tamang 26-1-12-0-063 1415388 31/1/2076
279 Nagarkot 11 Goma Lamichhane 26-1-11-1-167 1415823 31/1/2076
280 Nagarkot 11 Arjun Bastola 26-1-11-1-121 1415752 31/1/2076
281 Nagarkot 11 Jairam Lamichhane 26-1-11-1-046 1415724 31/1/2076
282 Nagarkot 10 Shyam Krishna Nepal 26-1-10-1-001 1416001 31/1/2076
283 Nagarkot 9 Nabraj Lamichhane 26-1-9-1-174 1415108 31/1/2076
284 Nagarkot 9 Ram Bhadur Khatri 26-1-9-1-062 1415315 31/1/2076
285 Nagarkot 9 Nabraj Ghimire 26-1-9-1-284 1415071 31/1/2076
286 Nagarkot 9 Suresh Shrestha 26-1-9-1-100 1415155 31/1/2076
287 Nagarkot 9 Dhan Bahadur Lama 26-1-9-1-272 1415059 31/1/2076
288 Nagarkot 9 Keshab Kumar Nayaju 26-1-9-1-118 1415175 31/1/2076
289 Nagarkot 9 Mankaji Nayaju 26-1-9-2-056 1416561 31/1/2076
290 Nagarkot 8 Bishnu Prasad Lamichhane 26-1-8-1-114 1419147 31/1/2076
291 Nagarkot 7 Ram Prasad Timalsina 26-1-7-2-099 1418197 31/1/2076
292 Nagarkot 7 Uday Bahadur Puri 26-1-7-1-141 1416077 31/1/2076
293 Nagarkot 7 Radhika Timalsina 26-1-7-1-346 1067392 31/1/2076
294 Nagarkot 7 Ram Sharan Timalsina 26-1-7-1-257 1416282 31/1/2076
295 Nagarkot 7 Ganga Prasad Timilsina 26-1-7-1-247 1416212 31/1/2076
296 Nagarkot 7 Tika Dutta Timalsina 26-1-7-1-248 1416289 31/1/2076
297 Nagarkot 7 Mohan Hari Puri 26-1-7-1-169 1416058 31/1/2076
298 Nagarkot 6 Rajkumar Pandey 26-1-6-0-126 1437243 31/1/2076
299 Nagarkot 6 Shiva Giri 26-1-6-0-231 1417152 31/1/2076
300 Nagarkot 6 Radhika Baniya G-26-1-6-0-079 752469 31/1/2076
301 Nagarkot 6 Ambar Bahadur Kc 26-1-6-0-040 1417020 31/1/2076
302 Nagarkot 5 Mitha Ram Ghorsaine 26-1-5-1-137 1418045 31/1/2076
303 Nagarkot 5 santa Kumari Ghorsaine 26-1-5-1-132 1418039 31/1/2076
304 Nagarkot 5 Sharda Dhulikhel 26-1-5-1-011 1419675 31/1/2076
305 Nagarkot 5 Kapildeb Dulal 26-1-5-2-081 1419647 31/1/2076
306 Nagarkot 5 Satidevi Shrestha G-26-1-5-1-068 1419675 31/1/2076
307 Nagarkot 5 Bodhanath Dulal 26-1-5-2-067 1419633 31/1/2076
308 Nagarkot 5 Bal Krishna Khatri 26-1-5-1-258 750407 31/1/2076
309 Nagarkot 5 Bir Bahadur Karki G-26-1-5-1-081B 1419734 31/1/2076
310 Nagarkot 4 Jagat Bahadur Manandhar 26-1-4-1-225 1418690 31/1/2076
311 Nagarkot 4 Dil Bahadur Kasti 26-1-4-1-186 1418638 31/1/2076
312 Nagarkot 4 Kundal Bahadur Khatri 26-1-4-1-056 1418459 31/1/2076
313 Nagarkot 4 Babu Krishna Hemba 26-1-4-1-184 1418635 31/1/2076
314 Nagarkot 3 Shree Ram Twati 26-1-3-2-137 1395726 31/1/2076
315 Nagarkot 3 Buddha Bir Twati 26-1-3-1-198 1417662 31/1/2076
316 Nagarkot 3 Satya Ram Twati 26-1-3-2-136 1395727 31/1/2076
317 Nagarkot 2 Babu Kaji Khatri 26-1-2-0-136 1418805 31/1/2076
318 Nagarkot 2 Shiva Prasad Dulal 26-1-2-2-011 1395218 31/1/2076
319 Nagarkot 2 Ram Deoja 26-1-2-0-234 1418970 31/1/2076
320 Nagarkot 2 Krishna Prasad Nepal 26-1-2-2-003 1395207 31/1/2076
321 Nagarkot 1 Dashrath Thapa 26-1-1-1-006 1395033 31/1/2076
322 Nagarkot 1 Prem Bahadur Thapa 26-1-1-1-169 1395474 31/1/2076
323 Chagunarayan 14 Januki Neupane 26-5-14-0-111 1425737 31/1/2076
324 Chagunarayan 13 Sitaram Khadka 26-5-13-1-058 1426021 31/1/2076
325 Chagunarayan 11 Anand Lal Bhadel 26-5-11-0-112 1725352 31/1/2076
326 Chagunarayan 11 Bhakta Bhadel 26-5-11-0-113 1425353 31/1/2076
327 Chagunarayan 10 Sanu Bhai Gurung 26-5-10-1-285 752151 31/1/2076
328 Chagunarayan 10 Hareram Tamang 26-5-10-1-068 1427552 31/1/2076
329 Chagunarayan 10 Deep Kumar Tamang 26-5-10-2-011 752133 31/1/2076
330 Chagunarayan 9 Saila Napit 26-5-9-2-109 1427434 31/1/2076
331 Chagunarayan 8 Shiva Man Shrestha 26-5-8-1-156 381840 31/1/2076
332 Chagunarayan 7 Nar Bahadur Dhukuchhu 26-5-7-1-025 1426051 31/1/2076
333 Chagunarayan 7 Kedar Thapa chhetri 26-5-7-2-213 753548 31/1/2076
334 Chagunarayan 7 Nawraj Karki 26-5-7-2-005 753680 31/1/2076
335 Chagunarayan 6 Krishna Das Malepati 26-5-6-2-026 1426151 31/1/2076
336 Chagunarayan 5 Sita Ram Dhal 26-5-5-1-006 749057 31/1/2076
337 Chagunarayan 5 Krishna Prasad Dhimal 26-5-5-1-156 749207 31/1/2076
338 Chagunarayan 5 Krishna Prasad Phuyal 26-5-5-1-190 749241 31/1/2076
339 Chagunarayan 4 Suman Dhungana 26-5-4-1-115 753100 31/1/2076
340 Chagunarayan 4 Bikram Kumar Gautam 26-5-4-2-099 1428002 31/1/2076
341 Chagunarayan 4 Raju Bahadur Gotame 26-5-4-2-114 1428018 31/1/2076
342 Chagunarayan 4 Narayan Prasad Paudel 26-5-4-1-218 753120 31/1/2076
343 Chagunarayan 4 Raju Katuwal 26-5-4-2-093 1428421 31/1/2076
344 Chagunarayan 4 Pramila Katuwal 26-5-4-2-092 1428420 31/1/2076
345 Chagunarayan 4 Govinda Khatri 26-5-4-1-016 753217 31/1/2076
346 Chagunarayan 4 Dilip Kumar Karki 26-5-4-2-041 1425592 31/1/2076
347 Chagunarayan 3 Utam Thapa 26-5-3-1-133 752980 31/1/2076
348 Chagunarayan 3 Pursotam Lawaju 26-5-3-1-210 751084 31/1/2076
349 Chagunarayan 3 Rajendra Magaju 26-5-3-1-233 751112 31/1/2076
350 Chagunarayan 3 Badri Bahadur Karki 26-5-3-1-129 752976 31/1/2076
351 Chagunarayan 2 Min Bahadur Bata 26-5-2-2-026 1425839 31/1/2076
352 Chagunarayan 2 Sudham Thapa 26-5-2-1-116 1426370 31/1/2076
353 Chagunarayan 2 Suresh Bata 26-5-2-2-038 1425851 31/1/2076
354 Chagunarayan 2 Babu Kaji Lageju 26-5-2-1-241 1427298 31/1/2076
355 Chagunarayan 2 Krishna Thapa 26-5-2-1-095 1427949 31/1/2076
356 Chagunarayan 2 Yagya Bahadur Thapa chhetri 26-5-2-1-113 1426367 31/1/2076
357 Chagunarayan 2 Shreeram Gaida 26-5-2-1-275 1427982 31/1/2076
358 Chagunarayan 2 Herakaji Bata 26-5-2-2-025 1425838 31/1/2076
359 Chagunarayan 2 Hari Gopal Gaida 26-5-2-1-276 1427983 31/1/2076
360 Chagunarayan 2 Bishnu Maya Gaida 26-5-2-2-080 751484 31/1/2076
361 Chagunarayan 1 Dhan Kumari Suwal 26-5-1-1-209 1428293 31/1/2076
362 Chagunarayan 1 Bandasi Sarki 26-5-1-3-041 751367 31/1/2076
363 Chagunarayan 1 Sadhu Ram Sarki 26-5-1-2-073 1426504 31/1/2076
364 Chagunarayan 1 Kanchi Thapa 26-5-1-1-096 1428176 31/1/2076
365 Chagunarayan 1 Prabin Machamasi 26-5-1-2-164 1426598 31/1/2076
366 Bhaktapur 17 Sankha Bahadur Sintakala 26-3-17-1-073 1400259 31/1/2076
367 Bhaktapur 17 Hira Shova Barjacharya 26-3-17-1-027 1400204 31/1/2076
368 Bhaktapur 15 Tulsi Prasad Kayastha 26-3-15-1-123 1404036 31/1/2076
369 Bhaktapur 15 Krishna Laxmi Kayastha 26-3-15-1-124 1404037 31/1/2076
370 Bhaktapur 15 Purna Bhagat Kaslawat 26-3-15-1-094 1404077 31/1/2076
371 Bhaktapur 15 Bishwo Bajra Shakya 26-3-15-2-062 1404948 31/1/2076
372 Bhaktapur 15 Hari Bahadur Shilpakar 26-3-15-2-149 1066420 31/1/2076
373 Bhaktapur 14 Laba Kumar Prajapati 26-3-14-2-117 1400871 31/1/2076
374 Bhaktapur 13 Krishna Gopal Shilpakar 26-3-13-0-024 1400055 31/1/2076
375 Bhaktapur 13 Sulochana Dhukhwa 26-3-13-0-048 1400082 31/1/2076
376 Bhaktapur 12 Chandra Maya Bhele G-26-3-12-2-090 1403065 31/1/2076
377 Bhaktapur 11 Bijendra Pakwan 26-3-11-2-056 1403374 31/1/2076
378 Bhaktapur 11 Kumar Kiju 26-3-11-1-116 1414331 31/1/2076
379 Bhaktapur 11 Bhusan Lal Karmacharya 26-3-11-2-118 1064401 31/1/2076
380 Bhaktapur 11 Purna Prasad Lohala 26-3-11-1-084 1414293 31/1/2076
381 Bhaktapur 10 Gyan Sagar Suwal 26-3-10-2-009 1414063 31/1/2076
382 Bhaktapur 9 Sita Ram Kasula 26-3-9-0-205 1413714 31/1/2076
383 Bhaktapur 9 Buddhi Narayan Duwal 26-3-9-0-042 1413520 31/1/2076
384 Bhaktapur 9 Om Prasad Nayaju 26-3-9-0-021 1413498 31/1/2076
385 Bhaktapur 7 Ganesh Lal Sainju 26-3-7-1-021 1410102 31/1/2076
386 Bhaktapur 7 Surya Bhakta Tajale 26-3-7-1-043 1410130 31/1/2076
387 Bhaktapur 7 Bhakta Narayan Kawan 26-3-7-1-053 378333 31/1/2076
388 Bhaktapur 5 Punye Swori Shilpakar 26-3-5-2-033 1412087 31/1/2076
389 Bhaktapur 2 Indra Prasad Lewa 26-3-2-1-222 1412437 31/1/2076
390 Anantalingeswor 15 Surendra Basnet 26-7-15-2-069 1406011 31/1/2076
391 Anantalingeswor 15 Krishna Basnet 26-7-15-2-070 1406012 31/1/2076
392 Anantalingeswor 15 Laxman Bahadur Basnet 26-7-15-2-072 1406015 31/1/2076
393 Anantalingeswor 14 Laxmi Khatiwoda 26-7-14-2-100 1408914 31/1/2076
394 Anantalingeswor 14 Baikuntha Khatiwoda 26-7-14-2-127 1408669 31/1/2076
395 Anantalingeswor 14 Sadhuram Thapa 26-7-14-2-081 1408966 31/1/2076
396 Anantalingeswor 14 Debindra Kumar Thapa 26-7-14-2-083 1408968 31/1/2076
397 Anantalingeswor 14 Dilip Kumar Thapa 26-7-14-2-084 1408969 31/1/2076
398 Anantalingeswor 14 Anol Kumar Thapa 26-7-14-2-082 1408967 31/1/2076
399 Anantalingeswor 14 Pawan Kumar Thapa 26-7-14-2-085 1408970 31/1/2076
400 Anantalingeswor 14 Rammaya Sinkemuni 26-7-14-2-087 1408972 31/1/2076
401 Anantalingeswor 14 Jagat Bahadur Nhemafuki 26-7-14-2-007 1406957 31/1/2076
402 Anantalingeswor 13 Nani Maiya Gc 26-7-13-1-026 1409202 31/1/2076
403 Anantalingeswor 12 John Shrestha 26-7-12-0-187 380061 31/1/2076
404 Anantalingeswor 11 Kamala Bhandari Bista 26-7-11-0-166 1407244 31/1/2076
405 Anantalingeswor 11 Sarada Rajthala 26-7-11-0-272 1068616 31/1/2076
406 Anantalingeswor 10 Gokul Thapa 26-7-10-1-144 1406472 31/1/2076
407 Anantalingeswor 10 Kedar Bahadur Kc 26-7-10-1-086 1406352 31/1/2076
408 Anantalingeswor 10 Juthea Bakheral 26-7-10-1-216 1406248 31/1/2076
409 Anantalingeswor 10 Shree Krishna Khadka 26-7-10-1-138 1406466 31/1/2076
410 Anantalingeswor 10 Jibnath PadhyeaRisal 26-7-10-1-134 1406460 31/1/2076
411 Anantalingeswor 10 Sher Bahadur Puwar 26-7-10-2-037 1407481 31/1/2076
412 Anantalingeswor 10 Shree Ram Khadka 26-7-10-1-021 1406350 31/1/2076
413 Anantalingeswor 10 Raj Kumar Khadka 26-7-10-1-041 1406324 31/1/2076
414 Anantalingeswor 10 Binod Khadka 26-7-10-2-011 1407077 31/1/2076
415 Anantalingeswor 10 Radhika Neupane 26-7-10-1-271 1068328 31/1/2076
416 Anantalingeswor 10 Ram Lubanjar 26-7-10-1-275 1068335 31/1/2076
417 Anantalingeswor 9 Parbati Dhimal 26-7-9-0-123 1405743 31/1/2076
418 Anantalingeswor 9 Gyanlal Manandhar 26-7-9-0-197 1405824 31/1/2076
419 Anantalingeswor 9 Dhankaji Manandhar 26-7-9-0-184 1405803 31/1/2076
420 Anantalingeswor 9 Sambhu Neupane 26-7-9-0-129 1405736 31/1/2076
421 Anantalingeswor 9 Nabaraj Chaulagain 26-7-9-0-044 1405631 31/1/2076
422 Anantalingeswor 9 Sanu Nepali 26-7-9-0-052 1405639 31/1/2076
423 Anantalingeswor 7 Jagata Natha Thapa 26-7-7-0-087 1406714 31/1/2076
424 Anantalingeswor 7 Ram Thapa 26-7-7-0-012 1406604 31/1/2076
425 Anantalingeswor 4 Mahili Raut 26-7-4-0-067 1408593 31/1/2076
426 Anantalingeswor 3 Moti Kumar Shrestha 26-7-3-0-028 1409964 31/1/2076
427 Anantalingeswor 1 Kalyan Khadka 26-7-1-0-027 1408302 31/1/2076
OUR CONTACT
भोज राज भट्ट
सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ
अनुदान व्यस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ,भक्तपुर.
मोबाईल ::9851214538
ईमेल. :: bhojrajbhatt1 @ gmail.com


SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube
Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates