पुरानो सबै तथ्यांक खोज्नुस

तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अन्तिम सुची
क्र. स. साबिक नगरपालिका साबिक वडा लाभग्राहीको नाम सम्झौता क्रमसंख्या निस्सा न. अवस्था / बैंकमा पठाइएको मिति
1 Suryabinayak 14 Rameshwor Khadka 26-6-14-1-016 1397491 kolenika
2 Suryabinayak 13 Raja Ram Khatri 26-6-13-1-018 1398062 kolenika
3 Suryabinayak 13 Ram Gopal Nagarkoti 26-6-13-1-190 1398236 kolenika
4 Suryabinayak 13 Chandra Bahadur Kaami 26-6-13-1-193 1398239 kolenika
5 Suryabinayak 13 Dil Bahadur Shrestha 26-6-13-1-042 1398086 kolenika
6 Suryabinayak 12 Bishnu Bhakta Suwal 26-6-12-1-115 1397796 kolenika
7 Suryabinayak 12 Sun Kumar Ngakushi 26-6-12-1-061 1397562 kolenika
8 Suryabinayak 12 Krishna Kumar Hengaju 26-6-12-1-179 1397740 kolenika
9 Suryabinayak 12 Rajan Thapa 26-6-12-1-138 1397771 kolenika
10 Suryabinayak 12 Buddha Singh Hengaju G-26-6-12-1-025B 1397714 kolenika
11 Suryabinayak 12 Punya Ram Hengaju 26-6-12-1-203 1397715 kolenika
12 Suryabinayak 12 Narayan Bhakta Sukubhatu 26-6-12-2-019 1398002 kolenika
13 Suryabinayak 12 Jiwan Sukubhatu 26-6-12-1-051 1397551 kolenika
14 Suryabinayak 12 Sankha Maya Twati 26-6-12-1-092 1398321 kolenika
15 Suryabinayak 12 Laxmi Bhakta Pakur 26-6-12-1-096 1397776 kolenika
16 Suryabinayak 8 Mani Raj Thapa 26-6-8-2-075 1405418 kolenika
17 Suryabinayak 7 Ram Bhadhur Tamang 26-6-7-2-007 1407407 kolenika
18 Suryabinayak 7 Surya Bahadur Tamang 26-6-7-1-176 1409681 kolenika
19 Suryabinayak 7 Chandra Bahadur Tamang 26-6-7-2-106 1408863 kolenika
20 Suryabinayak 7 Lal Shing Tamang 26-6-7-1-191 1409696 kolenika
21 Suryabinayak 6 Ishor Thapa 26-6-6-1-016 1399467 kolenika
22 Suryabinayak 6 Shankar Kc 26-6-6-1-021 1399474 kolenika
23 Suryabinayak 6 Ram Lal Rajthala 26-6-6-1-167 1399343 kolenika
24 Suryabinayak 6 Ghanshyam Bhujel 26-6-6-1-013 1399464 kolenika
25 Suryabinayak 2 Kamala Mijar 26-6-2-2-038 1396877 kolenika
26 Nagarkot 13 Bil Bahadur Tamang 26-1-13-2-013 1419963 kolenika
27 Nagarkot 13 Sete Nagarkoti 26-1-13-2-149 1416412 kolenika
28 Nagarkot 13 Maya Tamang 26-1-13-2-096 1419430 kolenika
29 Nagarkot 13 Rameshwor Nagarkoti 26-1-13-2-181 1419946 kolenika
30 Nagarkot 12 Abishek Tamang 26-1-12-0-063 1415388 kolenika
31 Nagarkot 12 Kale Tamang 26-1-12-0-004 1415529 kolenika
32 Nagarkot 12 Kumar Tamang 26-1-12-0-003 1415528 kolenika
33 Nagarkot 12 Sarbanga Singh Tamang 26-1-12-0-031 1415331 kolenika
34 Nagarkot 12 Bhim Bahadur Tamang 26-1-12-0-195 1415596 kolenika
35 Nagarkot 11 Goma Lamichhane 26-1-11-1-167 1415823 kolenika
36 Nagarkot 11 Jairam Lamichhane 26-1-11-1-046 1415724 kolenika
37 Nagarkot 11 Arjun Bastola 26-1-11-1-121 1415752 kolenika
38 Nagarkot 11 Kedar Prasad Bastola 26-1-11-1-085 1415965 kolenika
39 Nagarkot 11 Sujendra Manankarmi 26-1-11-2-113 1417865 kolenika
40 Nagarkot 11 Dinesh Bastola 26-1-11-1-119 1415750 kolenika
41 Nagarkot 11 Sita Ram Bastola 26-1-11-2-091 1419418 kolenika
42 Nagarkot 11 Sitaram Lamichhane 26-1-11-1-163 1415819 kolenika
43 Nagarkot 11 Ram Mani Lamichhane 26-1-11-2-095 1419422 kolenika
44 Nagarkot 11 Bishnu Prasad Lamichhane 26-1-11-2-096 1419423 kolenika
45 Nagarkot 10 Rahit Bahadur Shrestha G-26-1-10-1-038A 1418422 kolenika
46 Nagarkot 10 Paras Mani Kafle 26-1-10-1-006 1416006 kolenika
47 Nagarkot 10 Hira Kazi Shrestha 26-1-10-1-163 1419358 kolenika
48 Nagarkot 10 Bhuwan Bahadur Khadka 26-1-10-1-073 1418384 kolenika
49 Nagarkot 10 Bishnu Prasad Kafle 26-1-10-1-193 1418276 kolenika
50 Nagarkot 10 Shambu Prasad Kafle 26-1-10-1-201 1418285 kolenika
51 Nagarkot 9 Keshav Ghimire G-26-1-9-2-013 1416567 kolenika
52 Nagarkot 9 Narayan Bhadur Lama 26-1-9-1-014 1415264 kolenika
53 Nagarkot 9 Suraj Lama 26-1-9-1-273 1415060 kolenika
54 Nagarkot 9 Nabraj Lamichhane 26-1-9-1-174 1415108 kolenika
55 Nagarkot 9 Ram Bhadur Khatri 26-1-9-1-062 1415315 kolenika
56 Nagarkot 9 Sahadev Bharati 26-1-9-2-033 1416538 kolenika
57 Nagarkot 9 Keshab Kumar Nayaju 26-1-9-1-118 1415175 kolenika
58 Nagarkot 9 Mankaji Nayaju 26-1-9-2-056 1416561 kolenika
59 Nagarkot 9 Babu Kaji Nayaju 26-1-9-1-135 1415193 kolenika
60 Nagarkot 8 Bishnu Prasad Lamichhane 26-1-8-1-114 1419147 kolenika
61 Nagarkot 8 Buddhi Krishna Lamichhane 26-1-8-1-134 1419193 kolenika
62 Nagarkot 8 Purshottam Lamichhane 26-1-8-1-015 1419092 kolenika
63 Nagarkot 7 Bishal Puri 26-1-7-2-153 1419574 kolenika
64 Nagarkot 7 Ganga Prasad Timilsina 26-1-7-1-247 1416212 kolenika
65 Nagarkot 7 Jit Bahadur Nepal 26-1-7-1-089 1416172 kolenika
66 Nagarkot 7 Tirtharaj Timalsina 26-1-7-1-273 1416300 kolenika
67 Nagarkot 7 Radha Krishna Nepal 26-1-7-1-084 1416167 kolenika
68 Nagarkot 7 Ram Prasad Timalsina 26-1-7-2-099 1418197 kolenika
69 Nagarkot 7 Salikgram Timalsina 26-1-7-1-297 749443 kolenika
70 Nagarkot 7 Dhrub Prasad Nepal 26-1-7-1-099 1416257 kolenika
71 Nagarkot 7 Bidur Prasad Subedi 26-1-7-1-079 1416162 kolenika
72 Nagarkot 7 Bhabna Nepal 26-1-7-2-024 1419028 kolenika
73 Nagarkot 7 Shambhu Prasad Nepal 26-1-7-2-023 1419029 kolenika
74 Nagarkot 6 Shyam Bahadur Kc 26-1-6-0-001 1417276 kolenika
75 Nagarkot 6 Hari Chandra Kc 26-1-6-0-041 1417021 kolenika
76 Nagarkot 6 Gyanu Kumari Khatri 26-1-6-0-042 1417022 kolenika
77 Nagarkot 6 Hari Saran Kc 26-1-6-0-038 1417018 kolenika
78 Nagarkot 6 Shiva Hari Khadka 26-1-6-0-294 750074 kolenika
79 Nagarkot 6 Suman Ranjitkar 26-1-6-0-215 1417107 kolenika
80 Nagarkot 6 Ramkaji Pandey 26-1-6-0-071 1417056 kolenika
81 Nagarkot 6 Rajkumar Ranjitkar 26-1-6-0-233 1417154 kolenika
82 Nagarkot 6 Jayram Madhikarmi shrestha 26-1-6-0-240 1417162 kolenika
83 Nagarkot 6 Kumar Giri 26-1-6-0-237 1417158 kolenika
84 Nagarkot 6 Ramesh Pandey 26-1-6-0-118 1437235 kolenika
85 Nagarkot 5 Ram Saran Ghorsaine 26-1-5-1-146 1419780 kolenika
86 Nagarkot 5 Mitha Ram Ghorsaine 26-1-5-1-137 1418045 kolenika
87 Nagarkot 5 Man Hari Karki 26-1-5-1-040 1395633 kolenika
88 Nagarkot 5 Damodar Karki 26-1-5-2-013 1419588 kolenika
89 Nagarkot 5 Parshu Ram Timilsina 26-1-5-1-085 1418085 kolenika
90 Nagarkot 5 Go Prasad Timilsina 26-1-5-1-089 1418090 kolenika
91 Nagarkot 5 Gobinda Karki G-26-1-5-1-082B 1418003 kolenika
92 Nagarkot 4 Krishna Bahadur Shrestha 26-1-4-2-008 750425 kolenika
93 Nagarkot 4 Maniram Dahal 26-1-4-1-019 1418520 kolenika
94 Nagarkot 4 Dil Bahadur Kasti 26-1-4-1-186 1418638 kolenika
95 Nagarkot 4 Babu Krishna Hemba 26-1-4-1-184 1418635 kolenika
96 Nagarkot 4 Dhruba Karki 26-1-4-1-249 1418719 kolenika
97 Nagarkot 4 Indira Gajurel 26-1-4-1-010 1418511 kolenika
98 Nagarkot 4 Bhim Bahadur Karki 26-1-4-1-210 1418664 kolenika
99 Nagarkot 4 Ram Kumar Shrestha 26-1-4-1-104 1418537 kolenika
100 Nagarkot 4 Krishna Bahadur Chhusyabaga 26-1-4-1-177 1418625 kolenika
101 Nagarkot 4 Surya Nakhan 26-1-4-1-131 1418568 kolenika
102 Nagarkot 4 Krishna Hemba 26-1-4-1-162 1418606 kolenika
103 Nagarkot 4 Rajan Gajurel 26-1-4-1-011 1418512 kolenika
104 Nagarkot 4 Budhi Bahadur Shrestha 26-1-4-1-100 1418533 kolenika
105 Nagarkot 4 Dhruba Bahadur Shrestha 26-1-4-1-099 1418531 kolenika
106 Nagarkot 4 Prakash Dulal 26-1-4-1-289 750236 kolenika
107 Nagarkot 4 Karna Bahadur Nakhan 26-1-4-1-128 1418565 kolenika
108 Nagarkot 3 Nab Raj Basnet 26-1-3-1-118 1417561 kolenika
109 Nagarkot 3 Nirmala Sarki 26-1-3-2-162 1395766 kolenika
110 Nagarkot 3 Suman Karki 26-1-3-2-076 1395863 kolenika
111 Nagarkot 3 Ram Kali Budathoki 26-1-3-2-060 1395791 kolenika
112 Nagarkot 3 Sanu Vai Nhemhafuki 26-1-3-1-082 1417509 kolenika
113 Nagarkot 3 Yubaraj Basnet 26-1-3-2-103 1395682 kolenika
114 Nagarkot 3 Jagat Bahadur Nhemhafuki 26-1-3-1-084 1417512 kolenika
115 Nagarkot 2 Narotam Prajuli 26-1-2-0-066 1418924 kolenika
116 Nagarkot 2 Anod Prajuli 26-1-2-0-067 1418925 kolenika
117 Nagarkot 2 Bhai Krishna Bala 26-1-2-0-035 1418890 kolenika
118 Nagarkot 2 Shankar Bala 26-1-2-0-038 1418893 kolenika
119 Nagarkot 2 Krishna Kaji Bala 26-1-2-0-025 1418880 kolenika
120 Nagarkot 2 Min Bahadur Basnet G-26-1-2-0-025 1418799 kolenika
121 Nagarkot 1 Sanuganesh Bahadur Thapa 26-1-1-1-183 1395439 kolenika
122 Chagunarayan 14 Phatta Bahadur Lama Yonjan 26-5-14-0-103 1425723 kolenika
123 Chagunarayan 13 Kale Bhandari 26-5-13-1-055 1426018 kolenika
124 Chagunarayan 13 Ramesh Khadka 26-5-13-1-077 1426341 kolenika
125 Chagunarayan 12 Tej Maya Pradhan 26-5-12-0-058 751246 kolenika
126 Chagunarayan 12 Chal Maya Pradhan 26-5-12-0-121 751310 kolenika
127 Chagunarayan 11 Shree Ram Khanal 26-5-11-0-034 1425268 kolenika
128 Chagunarayan 11 Anand Lal Bhadel 26-5-11-0-112 1725352 kolenika
129 Chagunarayan 11 Bhakta Bhadel 26-5-11-0-113 1425353 kolenika
130 Chagunarayan 11 Dil Kumar Bhadel 26-5-11-0-202 1425451 kolenika
131 Chagunarayan 11 Babu Krishna Bhadel 26-5-11-0-099 1425338 kolenika
132 Chagunarayan 11 Puspa Raj Khatri 26-5-11-0-192 1425441 kolenika
133 Chagunarayan 10 Ujeli Gurung 26-5-10-1-250 752515 kolenika
134 Chagunarayan 9 Ram Budathoki 26-5-9-2-115 1424441 kolenika
135 Chagunarayan 9 Indra Bahadur Khadka 26-5-9-2-028 1427322 kolenika
136 Chagunarayan 9 Sadhu Ram Dahal 26-5-9-2-122 1427449 kolenika
137 Chagunarayan 9 Deepak KC 26-5-9-2-046 1427340 kolenika
138 Chagunarayan 9 Ram Sharan Khadka 26-5-9-1-002 752002 kolenika
139 Chagunarayan 9 Shyam Bahadur Khadka 26-5-9-1-001 752001 kolenika
140 Chagunarayan 8 Badri Shrestha 26-5-8-1-132 442764 kolenika
141 Chagunarayan 8 Prem Bahadur Bhadel 26-5-8-1-044 755799 kolenika
142 Chagunarayan 8 Krishna Bahadur Bhadel 26-5-8-1-209 750087 kolenika
143 Chagunarayan 8 Sitaram Pokhrel 26-5-8-1-128 442760 kolenika
144 Chagunarayan 7 Krishna Raj Singh Thakuri 26-5-7-2-057 753558 kolenika
145 Chagunarayan 6 Pushkar Makaju 26-5-6-1-144 753852 kolenika
146 Chagunarayan 6 Kancha Shakhakarmi 26-5-6-2-112 1426293 kolenika
147 Chagunarayan 6 Krishna Ram Basukala G-26-5-6-2-063 1426318 kolenika
148 Chagunarayan 5 Pradip Dahal 26-5-5-2-038 753806 kolenika
149 Chagunarayan 5 Sabitri Dahal 26-5-5-2-074 749595 kolenika
150 Chagunarayan 5 Sitaram Premnath Gelal 26-5-5-2-037 753805 kolenika
151 Chagunarayan 5 Rita Dhimal 26-5-5-2-080 749609 kolenika
152 Chagunarayan 5 Ravi Chandra Dahal 26-5-5-1-099 749150 kolenika
153 Chagunarayan 4 Suman Dhungana 26-5-4-1-115 753100 kolenika
154 Chagunarayan 4 Raju Katuwal 26-5-4-2-093 1428421 kolenika
155 Chagunarayan 4 Rabi Prasad Dhakal 26-5-4-1-235 753187 kolenika
156 Chagunarayan 4 Muna Ban 26-5-4-1-311 751613 kolenika
157 Chagunarayan 4 Bhai Krishna Dhungana 26-5-4-1-114 753099 kolenika
158 Chagunarayan 4 Maya Girl 26-5-4-2-003 1425553 kolenika
159 Chagunarayan 3 Bal Kumar Nagarkoti 26-5-3-1-096 751140 kolenika
160 Chagunarayan 3 Krishna Bahadur Duwal 26-5-3-1-101 751147 kolenika
161 Chagunarayan 3 Sanu Kancha Hakuju 26-5-3-1-066 751004 kolenika
162 Chagunarayan 3 Ramesh Bhujel 26-5-3-1-040 749022 kolenika
163 Chagunarayan 3 Gopal Raj Hakuju 26-5-3-1-052 751164 kolenika
164 Chagunarayan 2 Min Bahadur Bata 26-5-2-2-026 1425839 kolenika
165 Chagunarayan 2 Herakaji Bata 26-5-2-2-025 1425838 kolenika
166 Chagunarayan 2 Kamla Bata 26-5-2-2-030 1425843 kolenika
167 Chagunarayan 2 Ram Kumar Bata 26-5-2-2-035 1425848 kolenika
168 Chagunarayan 2 Sher Bahadur Gaida 26-5-2-1-279 1427986 kolenika
169 Chagunarayan 2 Prem Bahadur Datgeputhe 26-5-2-1-224 1427280 kolenika
170 Chagunarayan 2 Krishna Bahadur Bata 26-5-2-1-001 1427151 kolenika
171 Chagunarayan 2 Shyam Krishna Bata 26-5-2-2-044 1425860 kolenika
172 Chagunarayan 2 Shreeram Gaida 26-5-2-1-278 1427958 kolenika
173 Chagunarayan 2 Krishnashowri Chukka gaida 26-5-2-1-269 1427976 kolenika
174 Chagunarayan 2 Saraswati Thapa 26-5-2-2-041 1425854 kolenika
175 Chagunarayan 1 Hari Krishna Ligal 26-5-1-3-093 751419 kolenika
176 Chagunarayan 1 Laxmi Narayan Ligal 26-5-1-3-094 751420 kolenika
177 Chagunarayan 1 Aas Bahadur Tyatal 26-5-1-1-267 1428352 kolenika
178 Chagunarayan 1 Manga Narayan Tyatal 26-5-1-1-269 1428354 kolenika
179 Chagunarayan 1 Baburam Tyatal 26-5-1-1-268 1428353 kolenika
180 Chagunarayan 1 Iswor Mijar 26-5-1-2-072 1426503 kolenika
181 Chagunarayan 1 Raj Kumar Tyat 26-5-1-2-281 1426694 kolenika
182 Chagunarayan 1 Atma Ram Thapa chhetri 26-5-1-2-193 1426626 kolenika
183 Bhaktapur 15 Subhadra Kayastha 26-3-15-1-136 1404050 kolenika
184 Bhaktapur 14 Krishna Prasad Suwal 26-3-14-2-106 1400855 kolenika
185 Bhaktapur 14 Shiva Ram Chaguthi 26-3-14-2-171 1400730 kolenika
186 Bhaktapur 13 Babu Raja Sainju 26-3-13-0-067 1400101 kolenika
187 Bhaktapur 12 Krishna Shyam Prajapati 26-3-12-1-057 1414392 kolenika
188 Bhaktapur 12 Punya Ram Koju 26-3-12-1-070 1414409 kolenika
189 Bhaktapur 11 Bhawani Das Lohala 26-3-11-2-097 441748 kolenika
190 Bhaktapur 10 Gyan Sagar Suwal 26-3-10-2-009 1414063 kolenika
191 Bhaktapur 10 Ganesh Lal Koju 26-3-10-2-063 1414200 kolenika
192 Bhaktapur 10 Ram Prasad Kasula 26-3-10-2-023 1414078 kolenika
193 Bhaktapur 8 Santa Kumar Kasula 26-3-8-1-081 1414554 kolenika
194 Bhaktapur 8 Krishna Bhakta Kasula 26-3-8-1-080 1414552 kolenika
195 Bhaktapur 8 Krishna Kumar Rajchal 26-3-8-1-017 1414474 kolenika
196 Bhaktapur 7 Maiya Laxmi Lage Machamasi 26-3-7-1-100 1410218 kolenika
197 Bhaktapur 7 Surya Narayan Tajale 26-3-7-2-057 1413435 kolenika
198 Bhaktapur 5 Ram Chandra Pariyar 26-3-5-2-162 1066037 kolenika
199 Bhaktapur 5 Punya Ram Jati 26-3-5-1-200 1410951 kolenika
200 Bhaktapur 4 Krishna Prasad Bala G-26-3-4-2-022 1413375 kolenika
201 Bhaktapur 4 Purna Bahadur Kasichwa 26-3-4-1-259 1410744 kolenika
202 Bhaktapur 4 Badri Man Mushyakho 26-3-4-2-029 1413132 kolenika
203 Bhaktapur 3 Krishnaswori Thaku 26-3-3-2-086 1412619 kolenika
204 Bhaktapur 2 Ram Chandra Tuitui 26-3-2-2-150 379000 kolenika
205 Bhaktapur 2 Bis Lal Khayamali 26-3-2-1-087 1412488 kolenika
206 Bhaktapur 1 Kaailaa Mathyaa 26-3-1-1-106 1412340 kolenika
207 Bhaktapur 1 Ratna Kumar Prajapati 26-3-1-1-390 340470 kolenika
208 Anantalingeswor 15 Krishna Bhakta Khatri 26-7-15-1-090 1405152 kolenika
209 Anantalingeswor 15 Sarita Neupane 26-7-15-1-081 1405157 kolenika
210 Anantalingeswor 15 Nirmala Thapa Magar 26-7-15-1-137 1405179 kolenika
211 Anantalingeswor 15 Radheshyam Nagarkoti 26-7-15-2-062 1406002 kolenika
212 Anantalingeswor 14 Binda Pariyar 26-7-14-2-252 1408935 kolenika
213 Anantalingeswor 14 Dasharath Thapa 26-7-14-3-033 1405963 kolenika
214 Anantalingeswor 14 Aashakaji Boyaju 26-7-14-3-035 1405044 kolenika
215 Anantalingeswor 14 Shreekrishna Sainju 26-7-14-2-173 1406977 kolenika
216 Anantalingeswor 14 Lal Bahadur Gaisi 26-7-14-2-255 1408941 kolenika
217 Anantalingeswor 14 Indra Bahadur Khulimuli 26-7-14-2-049 1406932 kolenika
218 Anantalingeswor 14 Gita Thapa kshetri 26-7-14-3-001 1405002 kolenika
219 Anantalingeswor 13 Gopini Tamang 26-7-13-1-293 1407775 kolenika
220 Anantalingeswor 13 Bijaya Lama 26-7-13-2-180 1408170 kolenika
221 Anantalingeswor 13 Jit Bahadur Tamang 26-7-13-1-141 1409144 kolenika
222 Anantalingeswor 13 Puskar Kasula 26-7-13-1-111 1409112 kolenika
223 Anantalingeswor 13 Sukumaya Tamang 26-7-13-2-178 1408167 kolenika
224 Anantalingeswor 13 Shyam Kumar Shrestha 26-7-13-2-085 1408292 kolenika
225 Anantalingeswor 13 Lok Bahadur Tamang 26-7-13-1-036 1409212 kolenika
226 Anantalingeswor 13 Sukumaya Tamang 26-7-13-2-095 1407779 kolenika
227 Anantalingeswor 10 Tulkea Tamang 26-7-10-1-057 1406219 kolenika
228 Anantalingeswor 10 Ram Bahadur Khadka 26-7-10-1-022 1406301 kolenika
229 Anantalingeswor 9 Nabaraj Chaulagain 26-7-9-0-044 1405631 kolenika
230 Anantalingeswor 9 Bishwanath Neupane 26-7-9-0-095 1405688 kolenika
231 Anantalingeswor 9 Krishna Murari Ghimire 26-7-9-0-066 1405656 kolenika
232 Anantalingeswor 8 Rambhakta Raut 26-7-8-0-020 1408755 kolenika
233 Anantalingeswor 7 Suresh Shrestha 26-7-7-0-070 1406689 kolenika
234 Anantalingeswor 7 Shova Rajathala G-26-7-7-0-063 1406673 kolenika
235 Anantalingeswor 7 Sundar shrestha G-26-7-7-0-047 1406824 kolenika
236 Anantalingeswor 7 Bekha Kayastha 26-7-7-0-040 1406644 kolenika
237 Anantalingeswor 7 Kanchha Kayastha G-26-7-7-0-058 1406644 kolenika
238 Anantalingeswor 7 Hari Bd Takhachee 26-7-7-0-066 1406685 kolenika
239 Anantalingeswor 5 Ishwori Prasad Bakhrel 26-7-5-0-015 1408066 kolenika
240 Anantalingeswor 4 Krishna Br Bhandari 26-7-4-0-044 1408820 kolenika
241 Anantalingeswor 4 Hira Kumar Shrestha 26-7-4-0-054 1408580 kolenika
242 Anantalingeswor 4 Bhaira Br Raut 26-7-4-0-091 1405394 kolenika
243 Anantalingeswor 4 Ram Br Raut 26-7-4-0-093 1405396 kolenika
244 Suryabinayak 14 Meraj Kc 26-6-14-2-219 1398842 31/1/2076
245 Suryabinayak 14 Radhashyam Kc 26-6-14-2-223 1398846 31/1/2076
246 Suryabinayak 14 Kedar Thapa 26-6-14-1-048 1397026 31/1/2076
247 Suryabinayak 14 Bhim Bahadur Thapa 26-6-14-1-045 1397023 31/1/2076
248 Suryabinayak 14 Hari Khadka 26-6-14-2-134 1398900 31/1/2076
249 Suryabinayak 14 Phanindra Khatri 26-6-14-1-011 1397486 31/1/2076
250 Suryabinayak 14 Dashrath Khadka 26-6-14-2-063 1398927 31/1/2076
251 Suryabinayak 14 Kamala Khatteri 26-6-14-2-149 1398741 31/1/2076
252 Suryabinayak 14 Sudershan Khadka 26-6-14-2-093 1398906 31/1/2076
253 Suryabinayak 14 Kanchi Bhujel 26-6-14-2-189 1398859 31/1/2076
254 Suryabinayak 13 Kuber Thapa 26-6-13-1-006 1398050 31/1/2076
255 Suryabinayak 13 Deepak Thapa 26-6-13-1-003 1398047 31/1/2076
256 Suryabinayak 13 Bhimsen Thapa 26-6-13-1-025 1398069 31/1/2076
257 Suryabinayak 13 Ram Sharan Giri 26-6-13-1-167 1398213 31/1/2076
258 Suryabinayak 13 Pralhad Thapa 26-6-13-1-168 1398214 31/1/2076
259 Suryabinayak 13 Januki Thapa Khatri 26-6-13-1-037 1398081 31/1/2076
260 Suryabinayak 12 Sarala Deuja 26-6-12-1-047 1398297 31/1/2076
261 Suryabinayak 12 Raj Kumar Deuja 26-6-12-1-005 1397080 31/1/2076
262 Suryabinayak 12 Suman Ngakhushi 26-6-12-1-055 1397555 31/1/2076
263 Suryabinayak 11 Gayatri Damai G-26-6-11-2-016 1397111 31/1/2076
264 Suryabinayak 11 Sanu Mahat 26-6-11-2-110 1399790 31/1/2076
265 Suryabinayak 11 Bimal Karki G-26-6-11-2-033 1399819 31/1/2076
266 Suryabinayak 10 Bisnu Mejar 26-6-10-2-199 1396176 31/1/2076
267 Suryabinayak 10 Damar Bahadur Khatri 26-6-10-2-050 1397000 31/1/2076
268 Suryabinayak 10 Hom Bahadur Khatri 26-6-10-1-042 1397590 31/1/2076
269 Suryabinayak 9 Ram Krishna Sinkhwal 26-6-9-1-063 1396691 31/1/2076
270 Suryabinayak 9 Jitendra Byanju 26-6-9-1-132 1396716 31/1/2076
271 Suryabinayak 9 Krishna Hari Bhujel 26-6-9-1-073 1398701 31/1/2076
272 Suryabinayak 9 Aashakaji Tachamo 26-6-9-1-094 1398723 31/1/2076
273 Suryabinayak 8 Hari Bahadur Thapa 26-6-8-1-024 1399151 31/1/2076
274 Suryabinayak 8 Sunil Machamasi G-26-6-8-1-010B 1399085 31/1/2076
275 Suryabinayak 8 Laxmi Narayan Kawa 26-6-8-2-162 1406166 31/1/2076
276 Suryabinayak 8 Bidur Thapa 26-6-8-1-077 1399131 31/1/2076
277 Suryabinayak 8 Bhim Prasad Sanjel 26-6-8-2-065 1405408 31/1/2076
278 Suryabinayak 8 Raj Krishna Khyaju G-26-6-8-2-013A 1405542 31/1/2076
279 Suryabinayak 8 Resham Tyata 26-6-8-1-042 1399171 31/1/2076
280 Suryabinayak 8 Hari Krishna Tyata 26-6-8-1-053 1399182 31/1/2076
281 Suryabinayak 8 Chameli Mijar 26-6-8-2-058 1405401 31/1/2076
282 Suryabinayak 7 Subahi Tamang 26-6-7-2-084 1408841 31/1/2076
283 Suryabinayak 7 Prem Prasad Sapkota 26-6-7-2-005 1407405 31/1/2076
284 Suryabinayak 7 Karna Bahadur Lama 26-6-7-1-121 1409799 31/1/2076
285 Suryabinayak 6 Krishna Prasad Acharya 26-6-6-1-159 1399335 31/1/2076
286 Suryabinayak 6 Ram Sharan KC 26-6-6-1-007 1399458 31/1/2076
287 Suryabinayak 6 Raju Basnet 26-6-6-1-080 1399439 31/1/2076
288 Suryabinayak 6 Chandramaya Haleyojoshi 26-6-6-2-012 1399050 31/1/2076
289 Suryabinayak 6 Durukaji Hakuduwa 26-6-6-1-112 1399376 31/1/2076
290 Suryabinayak 3 Purna Kumar Titaju 26-6-3-0-114 1399579 31/1/2076
291 Suryabinayak 2 Sudarshan Thapa 26-6-2-2-056 1399627 31/1/2076
292 Suryabinayak 2 Jog Bahadur Bhuju 26-6-2-1-078 1399994 31/1/2076
293 Suryabinayak 1 Tilak Bahadur Nagarkoti 26-6-1-0-053 1397933 31/1/2076
294 Nagarkot 13 Suraj Tamang 26-1-13-2-195 1416434 31/1/2076
295 Nagarkot 12 Bhuwan Kumar Kayastha 26-1-12-0-001 1415526 31/1/2076
296 Nagarkot 11 Saroj Suwal 26-1-11-2-178 1417784 31/1/2076
297 Nagarkot 11 Sonam Lama 26-1-11-2-017 1417992 31/1/2076
298 Nagarkot 11 Shib Ram Lamichhane 26-1-11-2-122 1417874 31/1/2076
299 Nagarkot 11 Chamar Sing Tamang 26-1-11-2-004 1417979 31/1/2076
300 Nagarkot 10 Ambika Kafle 26-1-10-1-187 1418368 31/1/2076
301 Nagarkot 10 Purusottam Kafle 26-1-10-2-044 1416499 31/1/2076
302 Nagarkot 10 Shyam Krishna Nepal 26-1-10-1-001 1416001 31/1/2076
303 Nagarkot 9 Hari Prasad Lamichhane 26-1-9-1-173 1415107 31/1/2076
304 Nagarkot 9 Krishna Prasad Lamichhane 26-1-9-1-198 1415083 31/1/2076
305 Nagarkot 9 Sital Shrestha 26-1-9-2-047 1416552 31/1/2076
306 Nagarkot 9 Krishna Bahadur Lama 26-1-9-2-009 1416514 31/1/2076
307 Nagarkot 9 Bil Bahadur Nayaju 26-1-9-1-110 1415165 31/1/2076
308 Nagarkot 9 Shyam Bahadur Khatri 26-1-9-1-164 1415223 31/1/2076
309 Nagarkot 9 Suresh Shrestha 26-1-9-1-100 1415155 31/1/2076
310 Nagarkot 9 Dhan Bahadur Lama 26-1-9-1-272 1415059 31/1/2076
311 Nagarkot 7 Ram Sharan Timalsina 26-1-7-1-257 1416282 31/1/2076
312 Nagarkot 7 Govinda Prasad Nepal 26-1-7-1-102 1416260 31/1/2076
313 Nagarkot 7 Dilli Prasad Gharsainae 26-1-7-2-046 1418130 31/1/2076
314 Nagarkot 7 Uday Bahadur Puri 26-1-7-1-141 1416077 31/1/2076
315 Nagarkot 7 Radhika Timalsina 26-1-7-1-346 1067392 31/1/2076
316 Nagarkot 7 Tika Dutta Timalsina 26-1-7-1-248 1416289 31/1/2076
317 Nagarkot 7 Mohan Hari Puri 26-1-7-1-169 1416058 31/1/2076
318 Nagarkot 6 Raj Kumar Khatri 26-1-6-0-037 1417017 31/1/2076
319 Nagarkot 6 Rajkumar Pandey 26-1-6-0-126 1437243 31/1/2076
320 Nagarkot 6 Shiva Giri 26-1-6-0-231 1417152 31/1/2076
321 Nagarkot 6 Radhika Baniya G-26-1-6-0-079 752469 31/1/2076
322 Nagarkot 6 Ambar Bahadur Kc 26-1-6-0-040 1417020 31/1/2076
323 Nagarkot 5 Ram Bahadur Baniya 26-1-5-2-016 1419592 31/1/2076
324 Nagarkot 5 santa Kumari Ghorsaine 26-1-5-1-132 1418039 31/1/2076
325 Nagarkot 5 Sharda Dhulikhel 26-1-5-1-011 1419675 31/1/2076
326 Nagarkot 5 Satidevi Shrestha G-26-1-5-1-068 1419675 31/1/2076
327 Nagarkot 5 Bodhanath Dulal 26-1-5-2-067 1419633 31/1/2076
328 Nagarkot 5 Bal Krishna Khatri 26-1-5-1-258 750407 31/1/2076
329 Nagarkot 5 Bir Bahadur Karki G-26-1-5-1-081B 1419734 31/1/2076
330 Nagarkot 4 Sagar Timilsina 26-1-4-1-111 1418544 31/1/2076
331 Nagarkot 4 Sadhu Ram Chhusyabaga 26-1-4-1-178 1418627 31/1/2076
332 Nagarkot 4 Purna Bahadur Khatri 26-1-4-1-203 1418657 31/1/2076
333 Nagarkot 4 Shyam Bahadur Kasti 26-1-4-1-175 1418623 31/1/2076
334 Nagarkot 4 Gokul Kafle 26-1-4-1-038 1418444 31/1/2076
335 Nagarkot 4 Mathura Dahal gajurel 26-1-4-1-009 1418510 31/1/2076
336 Nagarkot 4 Manhari Gajurel 26-1-4-1-008 750253 31/1/2076
337 Nagarkot 4 Gabbu Khadka 26-1-4-1-124 1418560 31/1/2076
338 Nagarkot 4 Raju Tamang 26-1-4-1-246 1418716 31/1/2076
339 Nagarkot 4 Kundal Bahadur Khatri 26-1-4-1-056 1418459 31/1/2076
340 Nagarkot 3 Shree Ram Twati 26-1-3-2-137 1395726 31/1/2076
341 Nagarkot 3 Buddha Bir Twati 26-1-3-1-198 1417662 31/1/2076
342 Nagarkot 3 Satya Ram Twati 26-1-3-2-136 1395727 31/1/2076
343 Nagarkot 2 Bimala Nagarkoti 26-1-2-2-082 1395363 31/1/2076
344 Nagarkot 2 Shiva Prasad Dulal 26-1-2-2-011 1395218 31/1/2076
345 Nagarkot 2 Ram Deoja 26-1-2-0-234 1418970 31/1/2076
346 Nagarkot 2 Krishna Prasad Nepal 26-1-2-2-003 1395207 31/1/2076
347 Nagarkot 1 Kalu Khadka 26-1-1-1-043 1419810 31/1/2076
348 Nagarkot 1 Radha Khatri Thapa 26-1-1-1-186 1395441 31/1/2076
349 Nagarkot 1 Dashrath Thapa 26-1-1-1-006 1395033 31/1/2076
350 Nagarkot 1 Prem Bahadur Thapa 26-1-1-1-169 1395474 31/1/2076
351 Chagunarayan 14 Sonu Shrestha 26-5-14-0-015 1425623 31/1/2076
352 Chagunarayan 14 Gopal Bahadur Thapa 26-5-14-0-012 1425616 31/1/2076
353 Chagunarayan 14 Januki Neupane 26-5-14-0-111 1425737 31/1/2076
354 Chagunarayan 13 Aas Bahadur Suwal 26-5-13-1-095 1427486 31/1/2076
355 Chagunarayan 13 Laxman Bata 26-5-13-2-053 752718 31/1/2076
356 Chagunarayan 13 Rajendra Bata 26-5-13-1-017 1426750 31/1/2076
357 Chagunarayan 13 Sitaram Khadka 26-5-13-1-058 1426021 31/1/2076
358 Chagunarayan 12 Sita Ram Suwal 26-5-12-0-043 751231 31/1/2076
359 Chagunarayan 11 Ganendra Shrestha 26-5-11-0-102 1425341 31/1/2076
360 Chagunarayan 11 Jai Ram Bhadel 26-5-11-0-136 1425379 31/1/2076
361 Chagunarayan 10 Janak Bahadur Tamang 26-5-10-1-160 752497 31/1/2076
362 Chagunarayan 10 Sanu Bhai Gurung 26-5-10-1-285 752151 31/1/2076
363 Chagunarayan 10 Hareram Tamang 26-5-10-1-068 1427552 31/1/2076
364 Chagunarayan 10 Deep Kumar Tamang 26-5-10-2-011 752133 31/1/2076
365 Chagunarayan 9 Janardan Poudyal 26-5-9-2-056 1427350 31/1/2076
366 Chagunarayan 9 Pradimna Paudel 26-5-9-3-030 752777 31/1/2076
367 Chagunarayan 9 Saila Napit 26-5-9-2-109 1427434 31/1/2076
368 Chagunarayan 8 Shiva Man Shrestha 26-5-8-1-156 381840 31/1/2076
369 Chagunarayan 7 Nar Bahadur Dhukuchhu 26-5-7-1-025 1426051 31/1/2076
370 Chagunarayan 7 Kedar Thapa chhetri 26-5-7-2-213 753548 31/1/2076
371 Chagunarayan 7 Nawraj Karki 26-5-7-2-005 753680 31/1/2076
372 Chagunarayan 6 Krishna Gopal Sakhakarmi 26-5-6-1-104 753784 31/1/2076
373 Chagunarayan 6 Laxman Khatri 26-5-6-1-148 753860 31/1/2076
374 Chagunarayan 6 Krishna Gwacha 26-5-6-2-106 1426286 31/1/2076
375 Chagunarayan 6 Nuchhe Kumar Sakha 26-5-6-1-102 753782 31/1/2076
376 Chagunarayan 6 Krishna Das Malepati 26-5-6-2-026 1426151 31/1/2076
377 Chagunarayan 5 Rudra Mani Sharma 26-5-5-1-134 749184 31/1/2076
378 Chagunarayan 5 Sita Ram Dhal 26-5-5-1-006 749057 31/1/2076
379 Chagunarayan 5 Krishna Prasad Dhimal 26-5-5-1-156 749207 31/1/2076
380 Chagunarayan 5 Krishna Prasad Phuyal 26-5-5-1-190 749241 31/1/2076
381 Chagunarayan 4 Toya Nath Dhungana 26-5-4-1-281 753008 31/1/2076
382 Chagunarayan 4 Hari Maya Dhungana 26-5-4-1-284 753011 31/1/2076
383 Chagunarayan 4 Kalika Sapkota 26-5-4-1-224 753176 31/1/2076
384 Chagunarayan 4 Bhim Sen Simkhada 26-5-4-1-234 753186 31/1/2076
385 Chagunarayan 4 Pramila Katuwal 26-5-4-2-092 1428420 31/1/2076
386 Chagunarayan 4 Govinda Khatri 26-5-4-1-016 753217 31/1/2076
387 Chagunarayan 4 Dilip Kumar Karki 26-5-4-2-041 1425592 31/1/2076
388 Chagunarayan 3 Saroj Basnet 26-5-3-1-141 752988 31/1/2076
389 Chagunarayan 3 Raju Pariyar 26-5-3-1-185 751033 31/1/2076
390 Chagunarayan 3 Nakul Giri 26-5-3-1-005 752630 31/1/2076
391 Chagunarayan 3 Utam Thapa 26-5-3-1-133 752980 31/1/2076
392 Chagunarayan 3 Pursotam Lawaju 26-5-3-1-210 751084 31/1/2076
393 Chagunarayan 3 Rajendra Magaju 26-5-3-1-233 751112 31/1/2076
394 Chagunarayan 3 Badri Bahadur Karki 26-5-3-1-129 752976 31/1/2076
395 Chagunarayan 2 Sher Bahadur Datheputhe 26-5-2-1-228 1427284 31/1/2076
396 Chagunarayan 2 Radhika Khadka Bata 26-5-2-2-039 1425852 31/1/2076
397 Chagunarayan 2 Sudham Thapa 26-5-2-1-116 1426370 31/1/2076
398 Chagunarayan 2 Suresh Bata 26-5-2-2-038 1425851 31/1/2076
399 Chagunarayan 2 Babu Kaji Lageju 26-5-2-1-241 1427298 31/1/2076
400 Chagunarayan 2 Krishna Thapa 26-5-2-1-095 1427949 31/1/2076
401 Chagunarayan 2 Yagya Bahadur Thapa chhetri 26-5-2-1-113 1426367 31/1/2076
402 Chagunarayan 2 Bishnu Maya Gaida 26-5-2-2-080 751484 31/1/2076
403 Chagunarayan 1 Sudarsan Ban 26-5-1-1-282 1428369 31/1/2076
404 Chagunarayan 1 Som Bahadur Tyatal 26-5-1-1-271 1428356 31/1/2076
405 Chagunarayan 1 Dhan Kumari Suwal 26-5-1-1-209 1428293 31/1/2076
406 Chagunarayan 1 Kanchi Thapa 26-5-1-1-096 1428176 31/1/2076
407 Chagunarayan 1 Ganesh Bdr Thapa 26-5-1-2-206 1426643 31/1/2076
408 Chagunarayan 1 Prabin Machamasi 26-5-1-2-164 1426598 31/1/2076
409 Bhaktapur 17 Chandra Bhakta Shrestha 26-3-17-2-019 1404729 31/1/2076
410 Bhaktapur 17 Bijendra Gotthe 26-3-17-2-001 1403576 31/1/2076
411 Bhaktapur 17 Bisho Raj Shilpakar 26-3-17-1-156 1400459 31/1/2076
412 Bhaktapur 16 Shri krishna Phaiju 26-3-16-2-181 1403859 31/1/2076
413 Bhaktapur 16 Hari Laxmi Bhatta 26-3-16-3-005 1400282 31/1/2076
414 Bhaktapur 15 Hari Bahadur Shilpakar 26-3-15-2-149 1066420 31/1/2076
415 Bhaktapur 14 Tulsi Ram Suwal 26-3-14-2-085 1400922 31/1/2076
416 Bhaktapur 14 Prem Lal Shilpakar 26-3-14-2-191 751804 31/1/2076
417 Bhaktapur 14 Laba Kumar Prajapati 26-3-14-2-117 1400871 31/1/2076
418 Bhaktapur 13 Bishwonath Acharya 26-3-13-0-081 1400115 31/1/2076
419 Bhaktapur 13 Hesab Man Sangami 26-3-13-0-124 1400162 31/1/2076
420 Bhaktapur 13 Krishna Gopal Shilpakar 26-3-13-0-024 1400055 31/1/2076
421 Bhaktapur 11 Dil Bahadur Matangi 26-3-11-1-144 342262 31/1/2076
422 Bhaktapur 11 Radhyeshyam Tulsibakhya 26-3-11-1-006 1414206 31/1/2076
423 Bhaktapur 11 Nuwa Matangi 26-3-11-1-149 342273 31/1/2076
424 Bhaktapur 11 Indra Maya Twanju 26-3-11-1-013 1414214 31/1/2076
425 Bhaktapur 11 Kumar Kiju 26-3-11-1-116 1414331 31/1/2076
426 Bhaktapur 11 Purna Prasad Lohala 26-3-11-1-084 1414293 31/1/2076
427 Bhaktapur 10 Bisnu Bhakta Suwal 26-3-10-1-082 1413857 31/1/2076
428 Bhaktapur 10 Naresh Basukala 26-3-10-1-021 1413780 31/1/2076
429 Bhaktapur 9 Sita Ram Kasula 26-3-9-0-205 1413714 31/1/2076
430 Bhaktapur 9 Om Prasad Nayaju 26-3-9-0-021 1413498 31/1/2076
431 Bhaktapur 8 Bishnu Kumar Pahiju 26-3-8-5-009 1414590 31/1/2076
432 Bhaktapur 7 Kesav Chikabanjar 26-3-7-1-060 1410154 31/1/2076
433 Bhaktapur 7 Indira Awal 26-3-7-2-005 1413405 31/1/2076
434 Bhaktapur 7 Ganesh Lal Sainju 26-3-7-1-021 1410102 31/1/2076
435 Bhaktapur 7 Bhakta Narayan Kawan 26-3-7-1-053 378333 31/1/2076
436 Bhaktapur 6 Sita Ram Khyaju 26-3-6-1-039 1412787 31/1/2076
437 Bhaktapur 6 Nhuchhe Ratna Shakya 26-3-6-2-068 1411274 31/1/2076
438 Bhaktapur 6 Indra Bahadur Banmala 26-3-6-2-131 1414847 31/1/2076
439 Bhaktapur 5 Ram Gopal Awal 26-3-5-1-093 1410524 31/1/2076
440 Bhaktapur 5 Tulsi Maya Sitikhu 26-3-5-2-130 1412219 31/1/2076
441 Bhaktapur 5 Punye Swori Shilpakar 26-3-5-2-033 1412087 31/1/2076
442 Bhaktapur 4 Amar Bahadur Byanju 26-3-4-2-094 1413269 31/1/2076
443 Bhaktapur 3 Pashupati Man Thaku G-26-3-3-2-090 750596 31/1/2076
444 Bhaktapur 3 Mangal Lal Bochhen 26-3-3-1-010 1411087 31/1/2076
445 Bhaktapur 3 Nuchhe Ratna Shakya 26-3-3-2-077 1412606 31/1/2076
446 Bhaktapur 2 Indra Prasad Lewa 26-3-2-1-222 1412437 31/1/2076
447 Bhaktapur 1 Kedar Prajapati 26-3-1-2-398 1411802 31/1/2076
448 Bhaktapur 1 Krishna Gopal Prajapati 26-3-1-1-376 1412365 31/1/2076
449 Anantalingeswor 15 Subash Thapa magar G-26-7-15-2-077 1406056 31/1/2076
450 Anantalingeswor 15 Surendra Basnet 26-7-15-2-069 1406011 31/1/2076
451 Anantalingeswor 15 Krishna Basnet 26-7-15-2-070 1406012 31/1/2076
452 Anantalingeswor 15 Laxman Bahadur Basnet 26-7-15-2-072 1406015 31/1/2076
453 Anantalingeswor 14 Laxmi Khatiwoda 26-7-14-2-100 1408914 31/1/2076
454 Anantalingeswor 14 Baikuntha Khatiwoda 26-7-14-2-127 1408669 31/1/2076
455 Anantalingeswor 14 Sadhuram Thapa 26-7-14-2-081 1408966 31/1/2076
456 Anantalingeswor 14 Debindra Kumar Thapa 26-7-14-2-083 1408968 31/1/2076
457 Anantalingeswor 14 Dilip Kumar Thapa 26-7-14-2-084 1408969 31/1/2076
458 Anantalingeswor 14 Anol Kumar Thapa 26-7-14-2-082 1408967 31/1/2076
459 Anantalingeswor 14 Pawan Kumar Thapa 26-7-14-2-085 1408970 31/1/2076
460 Anantalingeswor 14 Rammaya Sinkemuni 26-7-14-2-087 1408972 31/1/2076
461 Anantalingeswor 14 Jagat Bahadur Nhemafuki 26-7-14-2-007 1406957 31/1/2076
462 Anantalingeswor 13 Nani Maiya Gc 26-7-13-1-026 1409202 31/1/2076
463 Anantalingeswor 12 John Shrestha 26-7-12-0-187 380061 31/1/2076
464 Anantalingeswor 11 Kamala Bhandari Bista 26-7-11-0-166 1407244 31/1/2076
465 Anantalingeswor 11 Sarada Rajthala 26-7-11-0-272 1068616 31/1/2076
466 Anantalingeswor 11 Bharat Karki 26-7-11-0-175 1407629 31/1/2076
467 Anantalingeswor 10 Shyam Krishna Neupane 26-7-10-1-262 1406269 31/1/2076
468 Anantalingeswor 10 Phattea Bahadur Neuapane 26-7-10-1-200 1406232 31/1/2076
469 Anantalingeswor 10 Gokul Thapa 26-7-10-1-144 1406472 31/1/2076
470 Anantalingeswor 10 Ganesh Bahadur Khadka 26-7-10-1-044 1406202 31/1/2076
471 Anantalingeswor 10 Ishwor Khadka 26-7-10-1-056 1406218 31/1/2076
472 Anantalingeswor 10 Salik Ram Neupane 26-7-10-2-040 1407491 31/1/2076
473 Anantalingeswor 10 Shree Krishna Khadka 26-7-10-1-138 1406466 31/1/2076
474 Anantalingeswor 10 Jibnath PadhyeaRisal 26-7-10-1-134 1406460 31/1/2076
475 Anantalingeswor 10 Shree Ram Khadka 26-7-10-1-021 1406350 31/1/2076
476 Anantalingeswor 10 Binod Khadka 26-7-10-2-011 1407077 31/1/2076
477 Anantalingeswor 10 Radhika Neupane 26-7-10-1-271 1068328 31/1/2076
478 Anantalingeswor 9 Sabitri Chaulagain 26-7-9-0-045 1405632 31/1/2076
479 Anantalingeswor 9 Parbati Dhimal 26-7-9-0-123 1405743 31/1/2076
480 Anantalingeswor 9 Gyanlal Manandhar 26-7-9-0-197 1405824 31/1/2076
481 Anantalingeswor 9 Dhankaji Manandhar 26-7-9-0-184 1405803 31/1/2076
482 Anantalingeswor 9 Sambhu Neupane 26-7-9-0-129 1405736 31/1/2076
483 Anantalingeswor 9 Sanu Nepali 26-7-9-0-052 1405639 31/1/2076
484 Anantalingeswor 8 Sushree Bindu Thapa 26-7-8-0-101 1409352 31/1/2076
485 Anantalingeswor 7 Kishor Thapa 26-7-7-0-002 1406590 31/1/2076
486 Anantalingeswor 7 Naresh Takacha Shrestha G-26-7-7-0-066 1406685 31/1/2076
487 Anantalingeswor 7 Murari Bhujal 26-7-7-0-138 1406783 31/1/2076
488 Anantalingeswor 7 Radha Krishna Shrestha G-26-7-7-0-065 1406684 31/1/2076
489 Anantalingeswor 7 Jagata Natha Thapa 26-7-7-0-087 1406714 31/1/2076
490 Anantalingeswor 7 Ram Thapa 26-7-7-0-012 1406604 31/1/2076
491 Anantalingeswor 4 Mahili Raut 26-7-4-0-067 1408593 31/1/2076
492 Anantalingeswor 1 Kalyan Khadka 26-7-1-0-027 1408302 31/1/2076
OUR CONTACT
भोज राज भट्ट
सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ
अनुदान व्यस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ,भक्तपुर.
मोबाईल ::9851214538
ईमेल. :: bhojrajbhatt1 @ gmail.com


SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube
Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates